Малкият бизнес с достъп до 200 млн. лв. за кредити до края на 2012 г.

money_2

Българската банка за развитие разполага с ресурс от близо 200 млн. лева за финансиране на проекти на малки и средни предприятия в страната до края на 2012 година. Това обяви Андрей Генев, член на УС на финансовата институция на среща си бизнеса, организирана съвместно с община Велико Търново. По думите на Генев, ако банката изпълни успешно бюджетните си цели за настоящата година, тя ще може да привлече подобна сума от международни финансови институции и за 2013 г., съобщиха от пресслужбата на ББР.

Фирмите могат да кандидатстват за кредити като попълват специално разработена онлайн форма през интернет, обясни Генев. Минималният размер е 250 000 лева, а срокът до 10 години. Лихвата по кредитите ще се определя индивидуално за всяка фирма, в зависимост от нейния профил и вида на искания финансов ресурс.

Чрез специално разработената онлайн форма, която е част от стратегията за улеснен достъп на МСП до финансови ресурси, може да се кандидатства за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви. Експерти от ББР дават и индивидуални консултации за подходящите кредитни продукти според целите на различните бизнеси.

Освен предлаганата кредитна линия, чрез дъщерното си  дружество Национален гаранционен фонд ББР има готовност да издаде гаранции за 1 млрд. лева по проекти, одобрени за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, каза още Андрей Генев. Отпускането им ще става чрез банки-партньори, които трябва да бъдат определени до ноември тази година. Гаранциите ще могат да покриват до 80% от главницата по кредитите за финансиране на земеделците.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.