ЕС се споразумя за минимален корпоративен данък от 15% за мултинационалните компании

ЕС се споразумя за минимален корпоративен данък от 15% за мултинационалните компании

Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) постигнаха споразумение да прилагат на европейско равнище минимална данъчна ставка за големите многонационални групи от 15%. Това стана възможно, след като беше постигнат компромис с Унгария.

Посланиците на страните членки на ЕС са отправили препоръка към Съвета да приеме директивата, след което ще започне писмена процедура за официалното приемане, пише econom.bg.

Ефективното прилагане на директивата ще ограничи надпреварата за достигане на най-ниски равнища на ставките на корпоративния данък. Печалбата на големите многонационални или национални групи или предприятия с общ годишен оборот от най-малко 750 милиона евро ще бъде облагана с данъчна ставка, която не може да е по-малка от от 15%.

Новите правила ще намалят риска от свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби и ще гарантират, че най-големите многонационални групи плащат договорената глобална минимална ставка на корпоративния данък.

Директивата трябва да бъде транспонирана в националното право на държавите членки до края на 2023 г.

С това споразумение ЕС изпълнява ангажимента си да бъде сред първите, които ще приложат данъчната реформа на ОИСР.

Минималната данъчна ставка от 15% е договорена на световно равнище от 137 държави.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.