Европрограмата за развитие на рибарския сектор: поредната жертва на българската администрация

snimka

През последните години липсата на административен капацитет, недостатъчната комуникация, нормативните бариери и слабият мениджмънт се превърнаха в синоними на управлението на оперативните програми на ЕС в България, по които за периода 2007-2013 г. страната би трябвало да усвои 7 млрд. евро. Това важи в пълна сила за най-малката оперативна програма, тази за развитие на рибарския сектор с бюджет от близо 107 млн. евро, за която 2010 г. може да се окаже критична. Към момента, две години преди изтичане на срока за програмата, по данни на Управляващия орган – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - договорените средства по проекти са 23%. Разплатените пари обаче, които са реалният индикатор за успеваемост на подобни финансови инструменти, възлизат на едва 7.32%., или по-малко от 8 млн. лв.

Рекордно ниската усвояемост на средствата за рибарство и аквакултури в България крие сериозни опасности за програмата. Сценариите за развитие са различни, като е реалистично да се смята, че до края на годината страната ще загуби около 11 млн. евро, неусвоени през периода 2007, 2008 и 2009 г. За това свидетелства писмо от постоянния представител на България в ЕС Бойко Коцев, адресирано до министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, зам. - министъра Цветан Димитров и настоящия изпълнителен директор Пламен Захариев. В него г-н Коцев предупреждава, че до края на 2011 г. нереализираните 11 323 258.38 млн. евро за първите три години от програмата ще отпаднат автоматично. Той цитира писмо от Главна дирекция „Морско дело и рибарство” на ЕК, в което Брюксел приканва българската страна да намали риска от неизползване на средствата до края на годината и да ускори изпълнението на оперативната програма.

В отговор на запитване на ENTERPRISE, говорителят на Гeнералната дирекция Оливер Драйс отказа да потвърди информацията с мотива, че трябва да се изчака официалното решение на ЕК. „Тези програми са изготвени за български бенефициенти и е важно за България проектите да могат да се реализират успешно. Ключово за прилагането на програмата е доброто административно управление, но в крайна сметка, при липсата му тези, които ще загубят, са българските бенефициенти, а не Европейската комисия”, заяви той.

Експерти от ИАРА обаче сигнализират за още по-сериозна заплаха – тази от окончателното спиране на цялата програма и блокиране на всички договорени проекти от страна на одитния орган към Министерството на финансите – изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. Причината е, че и в междинния, и в окончателния си доклад, одиторите отправят конкретни препоръки за подобряване на управлението на програмата, които обаче са системно игнорирани ръководителите на рибарската агенция и досега не e изпълнена нито една от тях, обясняват администраторите.

Куриозна е реакцията на Управляващия орган по отношение на една от най-грубите грешки, отчетена от одиторите - тази за системни нарушения на закона за обществените поръчки (ЗОП). Проверяващите откриват, че от бенефециентите на публична помощ не е изисквано провеждане на обществена поръчка при строителните дейности по проекти, за които е получавана публична помощ от над 50%, а това противоречи на ЗОП. В отговор на това, от ИАРА решават да инициират промяна в закона, а не да затегнат коланите и да спазят изискванията.

Според запознати проблемите с изпълнението на програмата се дължат основно на работния процес в Управляващия орган, който върви доста хаотично. Те обвиняват изпълнителния директор Пламен Захариев в недостатъчна ангажираност с работата на управляваната от него агенция, което възпрепятства работата по оценката и обработката на документите по подадените проекти.

От самото създаване на програмата до днес в ИАРА се смениха 7 изпълнителни директора, всеки от които премахва работещите експерти и докарва със себе си нови хора, които са напълно неподготвени, разказаха пред ENTERPRISE служители в агенцията, предпочели да останат анонимни.

В петък ще се проведе заседание на Управителния съвет на ОП „Рибарство” в София, в което ще вземат участие експерти от българската администрация и представители на Европейската комисия, които пристигат в България специално по повода.

Повече информация по темата, обширни коментари на представители на бизнеса и повече за напрежението в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, включително позицията на нейния изпълнителен директор ще намерите в предстоящия брой на списание ENTERPRISE, който ще бъде в продажба на 12-и декември.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.