Влошените настроения на мениджърите от строителството и промишлеността оказват натиск върху общия бизнес климат през юни

Влошените настроения на мениджърите от строителството и промишлеността оказват натиск върху общия бизнес климат през юни

През юни бизнес климатът се връща към спад, като общият показател спада с 4 пункта в сравнение с май.

Спадът се дължи на понижението на настроенията на мениджърите от строителството и промишлеността, показват данните на Националния статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 8,4 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от чужбина.

През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 6,5 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са благоприятни.

Същевременно юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 2,7 пункта, което се дължи на позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги също са благоприятни.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от май. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса през следващите шест месеца са неблагоприятни, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца са резервирани.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.