Трудовата книжка става електронна от 1 юни 2025 г.

Трудовата книжка става електронна от 1 юни 2025 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които хартиената трудова книжка става електронна от 1 юни 2025 г., предава БНР.

Дотогава Националната агенция по приходите (НАП) ще трябва да надгради регистъра си.

Ще бъде създаден Електронен регистър на заетостта, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка, а регистърът ще се поддържа от НАП. Докато това се случи, работници и служители ще продължат да представят хартиената книжка пред работодатели и институции.

След като системата е готова, тя ще позволи на работещите пълен достъп до трудовото им досие, а работодателите ще могат да автоматизират някои вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като изпращат данни към регистъра автоматично.

Според измененията в кодекса родителите и настоийниците на лица до 18-годишна възраст ще имат достъп до досието на непълнолетните до навършване на 18-годишна възраст, пише economy.bg.

Заетите имат право на информация за историята на достъпите до електронното трудово досие, с изключение на случаите, в които той е осъществен от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС.

Работодателите ще имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели.

Ако след 1 юни 2025 г. трудова книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, както и други оригинални документи, съдържащи тези данни.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.