Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските предприятия

Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските предприятия

Микро-, малки и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката "Технологична модернизация" в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв.

Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа, съобщават от Министерството на иновациите и растежа.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микропредприятия, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните предприятия - 700 000 лв.

Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.

Срокът за подаване на проектите е два месеца - до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ.

"Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят разходите и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП", коментира министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер. Той подчертава, че очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на българските компании чрез цифровизация на производствените процеси.

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната - C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Това са предимно производствени фирми - за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро-, над 750 000 лв. за малки и над 3 млн. лв. за средни предприятия.

До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции - за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията. Бюджетът ѝ ще е 200 млн. лв.

През 2023 г. по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.