Стартира нова сесия за прием на проекти за финансиране от Националния иновационен фонд

Стартира нова сесия за прием на проекти за финансиране от Националния иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ).

Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г., като от тази сесия ще се кандидатства по електронен път чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/

"Новото тази година е, че кандидатстването ще се извършва през СУНИ, която е пригодена за подобен тип проекти и това значително ще улесни цялостното кандидатстване", коментира министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Той посочва, че са направени редица оптимизации както във формуляра за кандидатстване и за оценка на проектните предложения, така и в самите правила за управление на НИФ. "Намаляваме административната тежест за предприятията, за да се съсредоточат върху качеството на проектите", подчертава министърът.

Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната - 18 месеца.

Предложенията следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков добави от своя страна, че Управителният съвет на НИФ e взел решение, с което бюджетът на Фонда се разпределя по равно в рамките на четирите тематични области с цел пропорционалното им подпомагане.

Той допълни, че е стартирала и процедура за набиране на нови независими експерти, които ще бъдат представители не само на научните, но и на бизнес средите, с което се надява да повиши качеството на одобрените за финансиране проекти.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.