Мнозинството българи не са доволни от увеличението на заплащането, което са получили през 2022 г.

Мнозинството българи не са доволни от увеличението на заплащането, което са получили през 2022 г.

Общо 85,07% от българските служители не са доволни от увеличението на заплащането си, което са получили през 2022 г. Това показва проучването "Заплатите по време на инфлация през 2022 г." на кариерната платформа Kaderabotim.bg.

Едва 6,31% от участниците в допитването определят повишението на заплатата си като задоволително, а останалите 8,62% не могат да преценят.

Проучването е проведено в периода 15 - 30 юни 2022 г. и в него са взели участие 1 172 служители от различни професионални сфери. Сред тях най-много са представителите на сектор търговия и продажби на дребно, следвани от производство, здравеопазване, банки, финанси, застраховане, образование, счетоводство, информационни технологии и др.

Най-голям е делът на служителите в големи компании (с между 500 и 1000 души или с над 1 000 души персонал).

Резултатите от проучването показват, че близо една четвърт (24,91%) от анкетираните получават брутно трудово възнаграждение под 1 000 лева. Най-голям брой анкетирани (39,68%) споделят, че месечната им заплата е в диапазона 1 000 - 1 500 лв. бруто, а  7,34% посочват, че работодателят им изплаща брутно месечно възнаграждение над 3 000 лева.

На въпроса "Какво увеличение на заплатата получихте тази година?" най-голям дял от анкетираните (44,88%) отговарят, че заплатата им не се е променила през последните месеци. След тях се нареждат служителите с между 5 и 10-процентно увеличение (20,82%) и тези с до 5% повишение - 16,8%.

Резултатите от проучването показват, че малко над 2% от работещите у нас са получили над 25% повишение на заплатата си.

Обект на изследването са и социалните придобивки, предоставяни от работодателите, които са важен стимул за голяма част от работещите и кандидатите за работа у нас. Работодателите на 11,43% от анкетираните не им предоставят никакви социални придобивки. А сред предлаганите такива най-голям е делът на допълнителната здравна осигуровка (15,61%), следвана от гъвкавото работно време или работата от вкъщи (11,86%), абонамента за медицински услуги (11,26%), допълнителните дни отпуск (10,41%), фитнес абонамент, карта за спорт или други тренировки (9,04%), както и възстановяване на транспортните разходи (8,19%).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.