Глобалният договор на ООН обяви инструменти за стимулиране на корпоративното управление

Глобалният договор на ООН обяви инструменти за стимулиране на корпоративното управление

Глобалният договор на ООН, най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, обяви стартирането на своя Корпоративен инструментариум за трансформационно управление. Този нов ресурс е предназначен да даде възможност на компаниите да обучат служителите си да насърчават трансформационно управление в своите организации, съобщава esgnews.com.

Трансформационното управление призовава бизнеса да защитава по-голяма отчетност, почтеност и прозрачност като движещи сили за отговорно бизнес поведение, подобрено екологично, социално и корпоративно (ESG) представяне и укрепване на институциите, законите и системите. Този ангажимент допринася за създаването на по-мирни, справедливи и приобщаващи общества.

Цялостен поглед върху вътрешното управление

Инструментариумът предоставя цялостен поглед върху вътрешното управление и укрепването на институциите за публично управление за бизнеса, като им позволява да интегрират политики, които са от полза не само за тях, но и за техните заинтересовани страни и обществата, в които работят.

В съответствие с цел за устойчиво развитие (SDG) 16 — мир, справедливост и силни институции, инструментариумът се занимава с двойното значение на трансформационното управление за бизнеса; той също така създава устойчива и печеливша среда за бизнес и инвестиции.

Предимства на инструментариума

Намаляване на риска и дългосрочна жизнеспособност

Предприятията могат да си осигурят преднина в намаляването на риска, осигурявайки по-малко нестабилност и създавайки дългосрочна икономическа стойност чрез спазване на принципите.

Глобално привеждане в съответствие

Като работят за спазване на принципите на трансформационно управление, предприятията създават стратегическа пътна карта за интегриране на тези принципи в корпоративни начинания, привеждайки се в съответствие с глобалните субекти и правни рамки.

Доверие на заинтересованите страни и социална стабилност

Компаниите, демонстриращи ангажираност към трансформационно управление, привличат инвестиции от социално отговорни фондове, а така подобряват стойността на марката и лоялността на клиентите.

Удобен за потребителя онлайн инструмент за самооценка на трансформационното управление

Той представя рамка за компаниите да се ангажират и прилагат принципите на трансформационното управление. Този инструмент позволява на предприятията да оценят своята базова линия в спектъра на трансформационното управление и да идентифицират ключови пропуски в текущия си подход, съпоставени със съответните цели на SDG 16.

Инвестиране в трансформационно управление

В допълнение към инструмента за самооценка, наборът от инструменти включва три кратки бизнес справки: Инвестиране в трансформационно управление; Кратка информация за бизнеса; Преглед на ключови тенденции и насоки за инвеститорите, подчертаване на бариерите и идентифициране на възможности за инвеститорите да допринесат за целите на SDG 16.

Инструментариумът е разработен в сътрудничество с участващи компании и партньорски организации на Think Lab на Глобалния договор на ООН за трансформационно управление. Тази инициатива обедини 20 компании от 5 региона, за да оформят и дефинират мисловно лидерство по ключови въпроси, свързани с трансформационното управление, да се справят с ключови бизнес предизвикателства и да идентифицират възможности за застъпничество на политиката и да разширят знанията чрез мрежата на Глобалния договор на ООН.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.