ЕС си поставя цели за доставки на критични метали, за да намали зависимостта си от Китай

ЕС си поставя цели за доставки на критични метали, за да намали зависимостта си от Китай

Съветът на Европейския съюз (ЕС) и Европейският парламент (ЕП) са постигнали споразумение относно целите за вътрешни доставки на критични минерали като литий и никел, за да се намали зависимостта от трети страни, главно Китай.

Европейската комисия (ЕК) предожи Закона за критичните суровини през март. Нормативният акт е в центъра на плановете на ЕС за намаляване на зависимостта на блока от Китай и други страни за ключови метали, като редкоземни елементи, които са необходими за производството на чисти технологични продукти.

Предложението гласи, че Европейският съюз трябва да добива 10%, рециклира 15% и преработва 40% от годишните си нужди до 2030 г. за 16 стратегически суровини, предава Euractiv, цитиран от ESGnews.bg.

Законът трябва да влезе в сила в началото на 2024 г.

Целта на закона е никоя трета страна да не осигурява повече от 65% от всяка стратегическа суровина, сред които са също кобалт, мед, магнезий и титан.

Законът определя срокове за издаване на разрешения за стратегически проекти за добив, рециклиране и преработка и изисква от големите компании, които се нуждаят от стратегически материали за ключови технологии, да правят редовни оценки на риска на своите вериги на доставки.

Законът също така има разпоредби, предназначени за умерена консумация.

"Споразумението е план за индустриална политика за сигурно и устойчиво снабдяване със суровини в Европа", казва Никола Беер, германски либерал в ЕП, която е водещият говорител по казуса.

Политическото споразумение сега трябва да бъде официално одобрено както от Парламента, така и от Съвета. То ще бъде подложено на гласуване в парламентарната комисия по индустрия, изследвания и енергетика (ITRE) на 7 декември.

Според новата референтна стойност, договорена от преговарящите, ЕС ще се стреми да рециклира най-малко 25% от годишното си потребление на стратегически суровини до 2030 г. - увеличение от 15% от първоначалното предложение на Комисията.

Целта за рециклиране ще се основава на материали, събрани от потребителски отпадъци, а не на годишната консумация на ЕС. Промяната в метода на изчисление ще бъде разяснена от Европейската комисия в акт за изпълнение, който ще бъде приет през 2027 г. Постигането на целта обаче няма да бъде правно обвързващо задължение за страните от ЕС.

Преговарящите също се съгласиха да добавят алуминия към списъка на стратегическите суровини, както и синтетичния графит. Естественият графит вече е в списъка.

Последното отразява плана на Китай да затегне контрола върху износа на графит. Китай рафинира над 90% от световния графит в материал, който се използва в почти всички аноди на електрически превозни средства, отрицателно заредената част от батерията.

"Без действия Европа рискува недостиг на доставки и нежелана зависимост", коментира еврокомисарят по вътрешния пазар на ЕС Тиери Бретон.

"Новият закон също така ще гарантира най-високите екологични и социални стандарти. Сега Комисията ще работи с членовете на ЕС за идентифициране на стратегически проекти, които ще се възползват от по-кратки и по-ефективни процедури за издаване на разрешителни и по-лесен достъп до финансиране", добавя той.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.