Четири нови инвестиции за над 18 млн. лева са заявени в Бургас

Четири нови инвестиции за над 18 млн. лева са заявени в Бургас

Кметът Димитър Николов предлага на местния парламент да даде зелена светлина за изграждане и развитие на 4 нови предприятия в Бургас. На първо време общинските съветници трябва да разрешат продажбата на терени, върху които да се реализират инвестициите. Те ще вземат това решение на следващото си заседание.

Едното от инвестиционните намерения е на "ХЪС" ООД за изграждане на "Завод за арматурна заготовка и стоманени изделия", в който да бъдат произвеждани стоманени тръби, кухи профили и фитинги за тях. Заявено е инвестицията да бъде извършена за срок до 48 месеца. Размерът ѝ е минимум 6,135 млн. лева, съобщават от Община Бургас.

За производството са необходими минимум 20 служители. За реализиране на намерението и изграждане на завода е необходим имот от минимум 26 000 кв. метра.

По повод инвестиционното намерение е обособен имот с площ 26 804 кв. метра във Фаза 1 на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД. Пазарната оценка на имота е малко под 1,4 млн. лева без ДДС.

Второто инвестиционно намерение е от "ВАРТЕКС". Компанията проявява интерес към имот от около 30-35 дка за развитие на производство на строителни продукти; извършване на промишлени дейности, свързани със строителния бранш (арматурен двор и др.), изграждане на магазин и склад за продажба на строителни материали ''Максмарт" заедно с прилежащ паркинг.

Реализирането на инвестицията е заявено на етапи за срок до 36 месеца след покупката на терен и изграждане на довеждаща инфраструктура до имота. Тя е в размер на 6 млн. лева. За производството са необходими 35-50 работни места.

Третото инвестиционно намерение е от "ЧАР" ЕООД за развиване на шивашко производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло, логистични складове към производството и складове за пласмент на готова продукция. Реализирането на инвестицията е заявено за срок до 2 години след покупката на терен.

Инвестицията е в размер на 3 млн. лева. Компанията казва, че за производството са необходими 100 служители. За реализиране на това намерение е необходим имот от около 15-20 дка.

Четвъртото инвестиционно намерение е от "ДИМИ ТРАНС" ООД. Компанията проявява интерес към закупуване на имот от около 20 дка в ПЗ Юг за изграждане на логистична център, бензиностанция и пункт за технически прегледи на товарни камиони.

Реализирането на инвестицията е заявено за срок от 3 години след покупката на терен и изграждане на довеждаща инфраструктура до имота. Тя е в размер на минимум 3 млн. лева. След осъществяване на инвестицията ще се разкрият минимум 90 работни места.

За последните три изброени инвестиционни намерения "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД разполага с имоти във Фаза 2 - ПЗ Юг-Запад, при входа на "Меден рудник", като за тях вече има определени пазарни стойности.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.