Бизнес климатът в България през януари остава почти същият като през декември

Бизнес климатът в България през януари остава почти същият като през декември

Общият индекс на бизнес климата през януари е почти същият като през декември 2022 г.

Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение, отчитат от Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 1 пункт, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Средното натоварване на мощностите през януари 2023 г. е с 0.8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75,1%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности, посочват мениджърите на промишлени предприятия в анкетата.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 1,9 пункта през януари. Това се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Бизнес климатът в строителството се понижава с 0,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията на мениджърите от сектора относно строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 1,1 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Търсенето на услуги в следващите три месеца обаче се очаква да се подобри.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.