Бизнес климатът продължава да се влошава и през ноември

Бизнес климатът продължава да се влошава и през ноември

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското му равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 8.4 пункт, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочен от 75.6% от предприятията.

През ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 4.7 пункта в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Бизнес климатът в строителството се влошава с 4.1 пункта. Строителните предприемачи посочват, че настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври. Песимистични са и прогнозите им за дейността през следващите три месеца.

Единствено бизнес климатът в промишлеността нараства с 3.2 пункта. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.