Безработицата в България се задържа на рекордно ниско ниво през юли

Безработицата в България се задържа на рекордно ниско ниво през юли

Според административната статистика на Агенция по заетостта през месец юли 2022 г. нивото на регистрираната безработица се запазва спрямо юни на най-ниската си стойност досега - 4.2%. На годишна база се наблюдава спад от 0.8 пункта.

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, се увеличава незначително през юли до 139 215, като това се дължи основно на регистриращите се украински бежанци със статут на временна закрила. Това е с 416 повече спрямо броя им през юни и с 25 919 или с 15.7% по-малко в сравнение с година по-рано.

През месеца са регистрирани нови 20 362 безработни. Те са с 1 698 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 89 лица. Други 728 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през юли са 12 885. Работа чрез бюрата по труда откриха и 321 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,7%, следват тези в държавно управление - 12,9%, хотелиерството и ресторантьорството - 12,6%. В търговията работа са започнали 12,2% от всички близо 13 000 постъпили на работа безработни, а в строителството - 5,6%.

4 343 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 2 563 по програми и мерки за заетост и 1 780 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 11 268. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.4%), следват хотелиерството и ресторантьорството (15.3%), образование (14.3%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8.5%), административните и спомагателните дейности (8.0%) и държавно управление (7.3%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; персонал полагащ грижи за хората; чистачи и помощници; помощници при приготвяне на храни и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.