Агенцията по заетостта отчита рекордно нисък брой регистрирани безработни през септември

Агенцията по заетостта отчита рекордно нисък брой регистрирани безработни през септември

Броят на регистрираните в бюрата по труда безработни през септември е 138 380. По-ниска месечна стойност на броя безработни Агенция по заетостта не е отчитала в своята административна статистика.

Рекордно ниско е и равнището на безработицата в България през септември - 4.2%. В динамиката на годишна база се наблюдава спад от 0.5 процентни пункта, а в сравнение със август т.г. има намаление от 0.1%.

През месеца са регистрирани нови 22 314 безработни. Те са с 3 284 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава ръст от 577 лица. Други 904 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през септември са 14 376. Работа чрез бюрата по труда откриха и 621 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 17,5%, следват тези в образованието - с 13,7%, търговията - 12,6%, хотелиерството и ресторантьорството - 7,6%, държавно управление - 7,0% и други.

2 682 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 2 174 по програми и мерки за заетост и 508 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През месеца 451 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 2 131 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 583. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.9%), следват образованието (20.0%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12.0%), административните и спомагателните дейности (8.9%), хотелиерството и ресторантьорството (7.2%), и държавното управление (6.6%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; монтажници; персонал полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.