Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 25, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Университетите ще могат да плащат стипендии на студентите за студентски практики извън предвидените в учебния план

Университетите ще могат да плащат стипендии на студентите за студентски практики извън предвидените в учебния план

Университетите ще могат да заплащат стипендии на студентите при провеждане на студентска практика извън предвидената по учебен план практическа подготовка, реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Размерът на стипендиите на студентите за времето на провеждане на практиката не трябва да изостава от минималната работна заплата в страната, за да имат младите специалисти мотивация да придобиват практически приложими познания, се отбелязва в прессъобщението на МС.

С постановление се определя и размер на присъщи разходи за провеждането на една студентска практика до 320 лв. В тях се включват разходите за възнаграждение на академичния наставник от висшето училище и на ментора от обучителната организация, пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, разходите за застраховки на студентите по време на практиката и други.

Като част от присъщите разходи се предвижда броят на часовете, в които ще е ангажиран академичният наставник за една студентска практика, да е 5 часа. а часовата ставка да е до 20 лв. на час или общо до 100 лв. Броят на часовете на ментора за 1 практика да е 10 часа при часова ставка до 20 лв. на час или общо до 200 лв. В останалите 20 лв. са включени пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, когато същото се провежда в различно населено място от това на висшето училище, в което се обучава студента, практика и други съпътстващи практиката разходи. Актуализира се и часовата ставка за нейното провеждане на 2,50 лв. на час.

Промените ще обхванат всички висши училища в страната, в които през учебната 2018/2019 година се обучават общо 203 602 студенти в редовна и задочна форма на обучение - 178 098 студенти в държавните, и 25 504 в частните висши училища.

Средствата за осигуряване на стипендиите на студентите и присъщите разходи при провеждане на студентските практики се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или чрез финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.