"Smart & Green Business Camp 2019": Фасилити индустрията върви в крак с технологиите

%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_zscwrc

На 20 и 21 юни в София се проведе първата международна конференция "Smart & Green Business Camp 2019", която събра български и чуждестранни експерти в областта на недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджмънта.

Водещи специалисти коментираха тенденциите на пазара и направиха интересни прогнози за развитието на фасилити индустрията като основен елемент за взаймодействие и иконимическо развитие , „зелените“ градове, „умните“ мрежи и новите технологии в сектора на имотите.

Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International, представи данни за инвестициите в бизнес имоти в Централна и Източна Европа и България. През първото тримесечие на годината обемите за региона забавят ръста си спрямо първото тримесечие на 2018 г. Числата са, съответно, 2,3 млрд. евро и 2,9 млрд. евро. За България през първото тримесечие обемите достигат 103 млн. евро.

Доходността от инвестициите в бизнес имоти в България се задържа стабилна – 8% за офисите, 7,25% за търговските площи и 9,5% за индустриалните площи. Наемите и в трите сегмента също се задържат на стабилни нива.

Арх. Елица Панайотова, координатор на проекта на Столична община "Зелена София", коментира индикаторите за устойчивост и как местната администрация в столицата на България планира да измести фокуса от автомобилното движение към пешеходците и устойчивото развитие.

Темата беше продължена от Златина Събева, член на Камарата на независимите оценители в България.

Арх. Константин Пеев, ЕКСА АД, коментира мястото на културните паметници в градската среда.

Таня Косева-Бошова, председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, и Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), разгледаха промените в градската среда и симбиозата на нейните структури. Според тях е нужна смелост, за да може да се осъществи промяна в градоустройство и обществения транспорт и че процесът е изключително бавен.

Левент Алатлъ, председател на Турската фасилити мениджмънт асоциация (TRFMA), разгледа професията на фасилити мениджъра и значението на фасилити мениджмънта за развитието на средата още на ниво проект. Той посочи, че важността на планирането на фасилити дейностите се осъзнава при началото на експлоатацията на една сграда, защото тогава започват и проблемите, свързани с експлоатацията. Ако планирането е навременно, още в ранните етапи на строителния процес, разходите ще бъдат по-ниски.

Алексей Гринченко, фасилити мениджър на фабрика за производство на телевизори и монитори край Санкт Петербург, ambassador FM, представи практически пример за рециклиране на индустриални отпадъци. Той открои предизвикателствата пред фасилити мениджърите и препоръча непрекъснато да се следят законодателните промени в сферата на екологията, да се използват международните кодове за рециклиране, да се информират всички заинтересовани страни за всички дейности, свързани с отпадъците, да се следи внимателно процесът по рециклиране и да се въвлече целият персонал в процеса по управлението на отпадъците.

Йордан Станков, член на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация, коментира, че поддръжката на сградите е разход, който често излиза твърде скъпо на компаниите, които ги обитават, както и на държавата, чийто сграден фонд е огромен, но остарял. Причината за това е липсата на достатъчно практика и опит в сферата на фасилити услугите.

Горан Миланов, вицепрезидент на Euro FM, коментира фасилити мениджмънтът на европейско ниво. Той разказа как EURO FM използва организациите и образователните институции като основни стълбове за развитие на фасилити мениджмънта и представи плановете за разширяване на организацията.

В рамките на втория ден от конференцията бяха направени посещения на офис и индустриални сгради с иновативни и добри фасилити практики – офис и бизнес сграда Experian Bulgaria на бул. „Цариградско шосе“ 86 и „Зелен склад“ Загорка АД, гр. Стара Загора.

Официални партньори на конференцията: Viki Services, фондация Because, Baristo

С подкрепата на: Асоциация на собствениците на бизнес сгради, Национално сдружение недвижими имоти, Камара на архитектите в България, Камара на строителите, БАИС

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.