Шест ключови фактора за успех на малкия бизнес

business-Pixabay1

Шест фактора могат да определят успеха на малкия и среден бизнес, който се възстановява от коронакризата. Те включват редовно обучение, отвореност към иновации и ясна визия.

Всички малки фирми са различни, както и всички собственици на малък бизнес, но една черта, която споделят, е иновативна устойчивост. Докато идните месеци и години несъмнено ще поставят бизнеса пред екстремни предизвикателства, фирмите ще трябва да се подготвят да ги посрещнат, пише онлайн изданието businessadvice.co.uk.

Дребният бизнес редовно трябва да обучава персонала си

Най-добре се представят бизнесите, които провеждат периодични обучения на служителите си, показват различни проучвания. Въпреки това много малки предприятия пренебрегват обученията. Това несъответствие би могло да представлява значителна възможност за малкия бизнес да разгърне потенциала на своите служители и да процъфтява в икономиката след Covid-19.

МСП трябва да се съсредоточат върху иновациите и технологиите

Поглеждайки отново към най-добре развиващите се бизнеси, тези, които се развиват технологично, успяват. Малките фирми обаче често пренебрегват и това, макар не винаги да изисква сериозен ресурс и инвестиции.

Малкият бизнес трябва да има формална, дългосрочна визия

Най-успешните бизнеси имат визия и стратегия къде отиват и как постигат целите си.

МСП трябва да разширят обхвата на своите клиенти и да намерят нови пазари

Логично правило. Най-добре  развиващите се бизнеси имат клиенти на различни пазари, като определят международната експанзия като един от първите три двигателя за техния успех.

МСП трябва да разработят планове за реинвестиране

Реинвестирането на поне част от печалбата  в бизнеса е друг важен двигател на успеха на дребния бизнес.

МСП трябва да работят с местни бизнес организации и мрежи

Местните партньорства са изключително важни за дребния бизнес, защото, както и пандемията показа, в кризисни времена търсенето става локално.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.