Н. Христович: ХОРИЗОНТ 2020 прави ефективна връзка между изследванията и иновациите

христович1

Д-р Никола Христович е управител на консултантска и обучителна фирма ФИНСИС. Той е член на БАКЕП и  е един от познатите и уважавани специалисти в областта на европейското финансиране на малките и средни предприятия.  По време на БизнесПРО Форум той ще говори за "Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП". 

Разговаряме с него за европрограмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020. Тя е най-голямата програма на ЕС с бюджет от 80 милиарда евро и е много важна и полезна за бизнеса, тъй като той може да участва с проекти в нея както чрез консорциуми с научни и други организации, така и самостоятелно чрез грантовата схема "ИНСТРУМЕНТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)".

 Д-р Христович, какви са целите на програмата и как бизнеса може да се възползва от нея?

Основната цел на Европрограмата ХОРИЗОНТ 2020 е да осъществи ефективна връзка между изследванията и иновациите, пренасяйки идеите от лабораторията дo пазара чрез различни форми на стимулиране на иновациите.

Специално за МСП особен интерес представлява грантовата схема ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП. По него дори само едно МСП от страна- членка на ЕС или от асоциирана към Хоризонт 2020 страна може да кандидатства с проектно предложение за безвъзмездно съфинансирене по "идейната" Фаза 1 за субсидия от 50 х.евро и/или по "същинската" Фаза 2 за субсидия от до 2,5 млн.евро със 70% интензитет. В зависимост от преценката на нивото на технологична готовност на иновацията с проект по същинската Фаза 2 може да се участва или след приключване на проект по Фаза 1 или директно по нея. Друго специално удобство на ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП, е че по отделните му теми може да се кандидатства в по няколко предварително обявени сесии годишно, вкл. при евентуален неуспех в една сесия, може да се кандидатства с подобрен проект в следваща такава. Следващите сесия за входиране на проекти по ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП са съответно до 06 септември 2017 г. за Фаза 1 и до 18 октомври 2017 г. за Фаза 2.

По ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП може да се кандидатства и по Фаза 3. Тя не предоставя пряко безвъзмездно съфинансиране на проекти, но МСП могат да се възползват от нея за получаване на редица косвени форми на подкрепа и услуги, както и от мерки за достъп да финансови механизми, подкрепени от ХОРИЗОНТ 2020, вкл. COSME и др.

Важно е да се посочи също, че наличието на успешен проект по Хоризонт 2020 осигурява допълнителни точки при оценката на ранкинга на иновационни проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2016-2020 г.

 Кои са спецификите на програмата - партньорства, кандидатстване, бюджети?

ХОРИЗОНТ 2020 се счита за продължение на досегашните седем рамкови програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Тя се отличава от тях със значително по-силна ориентация към приложната наука, бизнес иновациите и справянето с обществените предизвикателства, които са трите й приоритетни стъбла. По принцип кандидатстването с проект по тези стълбове може да се извършва само от  консорциуми, включващи поне три независими организации от три страни- членки на ЕС или асоциирани към Хоризонт 2020. Специално изключение от този принцип е направено по отношение на ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП, по който може да кандидатства с проект по една от предварително определени теми дори само едно  МСП, регистрирано в някоя от посочените страни.

Прието е общият бюджетът от 80 милиарда евро за ХОРИЗОНТ 2020 да се разпределя по отделни подпрограми и теми. В момента приключва изпълнението на подпрограмата 2016-2017 г.. Предстои обществено обсъждане и приемане на подпрограмата 2018-2020 г. на ХОРИЗОНТ 2020 с нейните теми и бюджети за тях.

Какъв е Вашия опит в работа по програмата?

Както аз, така и екипът на представляваната от мен консултантска и обучителна фирма "ФИНСИС" имаме значителен и разностранен опит за работа по ХОРИЗОНТ 2020. Той включва от една страна издаване от страна на ФИНСИС под мое авторство на Наръчника "Как да подготвим успешни проекти по европрограмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020". По линията на учебния ни център "ФИНСИС-АКАДЕМИЯ" сме провели редица семинари за презентиране на Европрограмата ХОРИЗОНТ 2020 и за обучение по подготовка на проекти по нея, вкл. и специално по ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП. За нуждите на наши и чужди клиенти сме разработвали и/или сме оказвали съдействие за разработване на редица проекти по Хоризонт 2020, вкл. и на проекти по ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП.

Повече за събитието може да намерите на https://event.gg/6619/.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.