Директно финансиране на МСП от ЕС - мисията е възможна

BiznesPRO-Forum-04-07-2017

Какви са възможностите за финансиране на малките и средни предприятия по програми директно от Европейската комисия (ЕК) и в какви направления могат да са проектите им – това дискутираха експерти по време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС“, организиран от комуникационната агенция ProWay и сп. Enterprise.

Специфика на кандидатстването за директно финансиране от Брюксел пред участниците обясни Румяна Велинова, специалист и оценител в централизираните програми на ЕС.

Планът Юнкер и Европейският фпнд за стратегически инвенстиции - малка ли е България за него? Какво предлага и с какви проекти може да кандидатства малкия и среден бизнес? Това са част от въпросите, на които даде отговор Атанас Иванов от Европейската инвестиционна банка.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси подпомага кандидатстващите, обяснявайки им важни въпроси. Европейският портал за инвестиционни проекти е платформа, която помага за търсене и промотиране на проекти. Ролята на този инструмент е да запознае потребителите едни с други.

Ако бъде развито създаването на благоприятната за инвестиции среда, това ще подпомогне бизнеса и ще спомогне за единен пазар, в който няма граници.

Друга актуална програма е „Хоризонт 2020“. За нея говори д-р Никола Христович от Финсис ООД и член на БАКЕП.

„Основната цел на програмата е да доведе до възможно повече постижения в науката“ – започна той – „Хоризонт 2020“ предлага опростен достъп до финансиране на фирми, научни организации, университети и др. Дейностите, по които може да се кандидатства са иновативни и научно-изследователски. По програмата могат да участват консорциуми от поне три независими юридически лица. Инструментът за МСП към „Хоризонт 2020“ има три фази. ФАЗА1 и ФАЗА 2 дават безвъзмездно финансиране. Чрез ФАЗА 3 МСП могат да се възползват от нея за получаване на ефективен достъп до финансови механизми, подкрепени от „Хоризонт“ 2020", обясни той.

Д-р Христович разказа подробно за фазите и какво изисква всяка една от тях и с какво те са подходящи за съответния бизнес.

Пламен Абровски от Института за агростратегии и иновации подробно описа какво трябва да знае българският предприемач и как може да се възползва от средствата, които ЕС предоставя за иновации в селското стопанство.

„През 2017 г. ще може да се кандидатства по мярка 16.1 и за да може да се кандидатства по мярката трябва да има идея, която е иновативна за земеделието. Нужно е да има сформирана оперативна група – това всъщност е и първата фаза от мярката. Втората фаза е тази сформирана оперативна група да функционира. Във втората фаза започва същинското прилагане и внедряване на иновацията. За да се сформира подобна оперативна група трябва да има поне двама участници, като един от тях поне е нужно да е земеделски стопанин. Чрез земеделските стопани ще минава инвестицията и тя ще се материализира чрез тях", коментира той.

Пламен Абровски даде различни примери с иновации в други страни членки на ЕС, които помагат на земеделците и животновъдите в дейностите, които те трябва да упражняват в зависимост от практикуваната от тях дейност.

Кристина Калоянова разказа за програмата на ЕС за околна среда LIFE. Тя говори за традиционните проекти, кой може да кандидатства – публични органи, НПО, частни организации. Кандидатите трябва да са регистрирани на територията на ЕС и задължително трябва да докажат своя финансов капацитет.

„По първия приоритет на LIFE са допустими традиционните проекти и силно се подкрепят иновациите. Темите са свързани с околната среда – води, включително и морска; отпадъци, ефективно използване на ресурсите, включително почвите и горите, и екологичната кръгова икономика и др. Партньорствата в програмата се правят с цел допълване на капацитета. Те имат доказан транснационален ефект и са възможни партньорства с трети държави. Акценти от поканата от тази година са, че се насърчават проекти за еко иновации. Приоритетни теми са тези, които са близки до пазара. Програма LIFE насърчава прилагане на иновации и решения за приложения след НИРД. Има все по-голям фокус върху дългосрочната устойчивост и въздействие“, коментира тя.

Милица Николаева от Файв Консулт запозна участниците във форума с програмата Еразъм.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.