Защо ангажираността на служителите е важна?

leadreship

Да определите дали един служител е ангажиран с компанията, или не не винаги е лесно, особено когато не работите в същото физическо пространство.

Като лидер е важно да отделите време, за да определите не само колко ангажиран е вашият екип, но и постоянно да следите нивото на ангажираност  във времето. Както видяхме с неотдавнашната криза, нещата могат да се променят бързо и очакванията и комуникацията трябва да следват това, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Ангажираните служители участват в работата и се ентусиазират от нея. Недостатъчно ангажираните  може да са доволни, но не са емоционално свързани с работните си места и е по-малко вероятно да положат дискреционни усилия. Неангажираните служители са емоционално изключени от работата и работното си място и застрашават работата на екипите си.

Как може да изглежда разединението под каквато и да е форма при отдалечена работа? На първо място, липса на комуникация с колегите и ръководството. Друг знак е лесното разсейване по време на виртуални разговори  и срещи, липсата на интерес за учене и растеж, спад в производителността и качеството на работа, неоказването на помощ и подкрепа на другите, оттеглянето от дейности и т.н.

След като знаете за какво да внимавате, е много по-лесно да наблюдавате и преценявате на какъв етап са вашите служители и от какво евентуално имат нужда, както и да правите корекции преди някой да повлияе на цялостния морал на екипа.

Изпълнение на задълженията

В началото на кариерата си в една компания по-голямата част от служителите са силно ангажирани. Те са развълнувани и нетърпеливи да бъдат част от организацията и искат да се представят. С течение на времето това може да се промени и да доведе до намаляване на работната ефективност, повишени оплаквания и цялостен спад на настроението.

В момента това може да е трудно да се прецени. Можете обаче да правите оценка например по забавянето в комуникацията. Въпреки че това може да не повлияе на дългосрочната им ангажираност, в кратък срок може да доведе до пропуснати срокове и лоша работна ефективност.

Като лидер е важно да разсъждавате върху това как се е променил (или не) вашият екип в резултат на отдалечената работа. Размислете върху моделите на комуникация, вниманието към детайлите, ангажираността по време на виртуални срещи на всички членове на екипа и отбележете всички настъпили промени. Ако има спад в ангажираността на групата като цяло, помислете дали да направите някаква вътрешна промяна, за да видите какво може да е пропуснато по отношение на очакванията и комуникацията от страна на лидерството.

Ако виждате проблем с конкретни служители, адресирайте тях.

Даден служител може изобщо да не осъзнава, че „изключва“. Това е така, защото нещата, които са го вълнували, вече не са му интересни. Като следите за промени в поведението, можете да споделите конкретни примери за това как се е променило представянето им или комуникацията и да напомните за предишното положение.

Водете разговори

Комуникацията по време на отдалечена работа е още по-важна. Тя не само помага да се свързвате, но и подкрепя изграждането на важни взаимоотношения на работното място.

Създаването на връзки и  развиването на доверие обаче не е толкова лесно онлайн.

Слушайте! Много от въпросите не изискват директен отговор, но е важно да слушате внимателно и да получавате обратна връзка.

Някои служители с намаляла ангажираност  смятат, че техните идеи или мнения не се приемат насериозно. Забележете промяната в техния тон, отношение или интерес към предоставянето на отговорите.

Задавайте въпроси – например с кои постижения служителите се гордеят, от каква подкрепа имат нужда, но не я получават, какви проблеми са решавали, кои са най-големите им предизвикателства, кои умения искат да усъвършенстват и какви нови знания да придобият, има ли проекти, в които биха искали да участват, и т.н. И не е необходимо отговорите да са свързани само и единствено с работата.

Събирането на данни от вашия екип може да бъде ценно, особено по време на промени. Не изпращайте обаче анкета! Направете го в личен разговор.

Използвайте приложение за управление на проекти

Има достатъчно платформи, които могат да помогнат на вас и вашия екип да проследявате виртуалния си напредък по определен проект или задача. Когато всеки има достъп до една и съща информация, е много по-лесно да се види кой докъде е стигнал къде трябва усилията да се засилят.

Погледнете напредъка на вашия екип по множество проекти и вижте дали има тенденции, неща, които се открояват, или други важни области, които трябва да бъдат разгледани и обсъдени.

Въпреки че ангажираността на служителите може да се промени по всяко време, лидерите имат възможност да въздействат на „пулса“ на своя екип. Това изисква последователна и непрекъсната комуникация, ясен набор от очаквания и готовност за корекции по пътя.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.