Великобритания, САЩ и Китай са начело на индекса на влиянието на дигиталната икономика върху обществото

digtal-society-index

Великобритания, САЩ и Китай оглавяват тазгодишния индекс на влиянието на дигиталната икономика върху обществото (Digital Society Index 2018), изготвян от Dentsu Aegis Network.

Документът за първи път класира държавите на база на нивото, на което са успели да изградят икономика, способна да работи за всички членове на обществото им.

Въз основа на проучване на 20 000 души от цял свят и обстойни вторични изследвания, тази изследователска програма оценява различните държави по три основни измерителя на дигиталната икономика: динамика, доверие и, за първи път, ангажираност. Последният елемент измерва отношението на хората към способността на цифровите технологии да създават работни места, да решават обществени проблеми и да гарантират, че като цяло положителното им въздействие ще надхвърли негативите от тяхното въвеждане.

Великобритания, САЩ и Китай демонстрират висока оценка в различни области на изследването.

Великобритания, например, се нарежда на първо място по приобщаване на своите граждани към дигиталната икономика, докато САЩ са лидери по отношение на динамиката на развитие на дигиталния сектор.

Индексът показва, че въпреки първоначалните очаквания като цяло в световен мащаб хората не са особено оптимистично настроени за бъдещето на дигиталната икономика. Отразявайки тази тенденция, процентът на „дигитална ангажираност“ от страна на обществото остава по-нисък от 50%.

Общо 45% от хората вярват, че дигиталната икономика е заредена с положителна сила. Делът им е различен в отделните страни, като по-зрелите икономики са склонни да поддържат по-ниски нива на анжажираност на своите общества. Същевременно 43% смятат, че технологиите увеличават неравенствата.

Същевременно мъжете са повече дигитално ангажирани, отколкото жените. Почти половината от мъжете, участвали в проучването, демонстрират дигитална ангажираност спрямо 42% от жените.

За да бъдат избегнати потенциалните негативни реакции срещу развитието на технологиите и да се осигурят гаранции, че дигиталната икономика ще донесе инкономически растеж и обществен просперитет, се изискват действия както от страна на бизнес елита, така и от политиците

Докладът идентифицира три ключови области, на които трябва да се обърне специално внимание: подобряване на дигиталните умения и осигуряване на дигитално образование, обезпечаване на работни места, които да развиват дигитални таланти, и повишаване на прозрачността при използването на личните данни.

Работните места и уменията на служителите са дефинирани като сериозен проблем, а изследването сочи, че работодателите не успяват да използват пълноценно дигиталните умения на своите служители.

Дигиталната икономика има значителни последици и върху брандовете, които трябва да търсят изграждане на доверие чрез по-голяма откритост и същевременно да използват данни, за да поднасят максимално уместни послания и съдържание, продукти и услуги, които биха имали положителното емоционално въздействие върху тяхната целева група. Компаниите трябва да засилят усилията си да демонстрират ползите на дигиталната икономика за обществото и хората, които са част от него, а не единствено икономическите или финансови ползи от припознаването на дигиталната икономика в техните процеси, заключава се в доклада.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.