Cloud Computing, IoT and Beyond: Какви са тенденциите и иновациите в свързания свят

IT-Cloud

На 29 октомври в Интерпред - Световен търговски център София се проведе форумът Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 Тенденции и иновации в свързания свят, организиран от сп. Enterprise.

По време на събитието експерти от сектора на технологиите, комуникациите и кибер сигурността коментираха най-новите тенденции в облачната трансформация, иновациите при комуникациите, изкуствения интелект, автоматизацията и защитата на данните.

Облачните разходи са в размер на 17 млрд. долара само за третото тримесечие на 2018 г., а инвестициите на петте най-големи компании доставчици на облачни услуги възлизат на около 50 млрд. долара. Тези данни изнесе Никола Няголов отITNL Bulgaria по време на първия панел на форума.

„Неизбежно всички инфраструктурни ИТ процеси и всички процеси по принцип, които се автоматизират, ще отидат в облака. Въпросът не е дали, а кога. На практика основната част от ИТ инфраструктура, платформи и ежедневни бизнес задачи ще отидат в облака“, коментира той.

Няголов допълни, че се върви към децентрализация на облака и изнасяне на услугите по-близо до крайния потребител. Причините за тази тенденция са постигане на по-бързо действие. Това означава, че ще се върви към разделение на услуги, функции и процеси, предлагани от облака, и мениджмънтът на компаниите, потребители на облачни услуги, трябва да се съобрази с това разделяне и да върви целенасочено в тази посока, посочи още той.

„Реално облакът има още какво да предложи – микроуслуги, функции, изнасяне на типично вътрешни дейности като продукти, трансформация на достачиците“, обобщи Никола Няголов. Според него новият начин на предоставяне на услуги ще наложи трансформация на доставчиците, предлагащи облачни услуги, в посока интегриране на микроуслуги. Насоката на развитие е процеси на подбор на най-удачните за дадената компания услуги, а задачата на компанията интегратор е да направи тези микроуслуги да работят заедно.

Според Цанко Цолов от Комисията за защита на личните данни облачната услуга няма алтернатива и новият регламент на Европейския съюз (ЕС) за защита на личните данни (GDPR) няма да спре развитието й.

Той каза, че основните заплахи в облака са свързани с това, че лицата имат по-малък контрол върху обработката на данните, с участието на трети страни във формирането на услугата и взаимодействието на много центрове за данни. Същевременно клиентите очакват не само сигурност, а неприкосновеност, подчерта той. В бъдеще ще се говори и все повече за т.нар. e-Privacy, като в тази връзка предстои регулация на комуникациите в интернет, допълни Цанко Цолов.

Машинното обучение днес е най-бързо развиващата се технология в облачната среда. Изкуственият интелект променя живота около нас и Google е лидер в тази технология, посочи Борис Георгиев, ръководител Google Cloud CEE, Russia&CIS.

Платформата на Google предоставя 7 услуги, като обслужва над 1 млиард уникални IP адреса дневно. Компанията инвестира в центрове за данни, като покрива 55 зони в света на всички континенти и 17 региона. Всички центрове за данни са свързани с кабели (включително и подводни), а една от точките за свързване към трази мрежа е в България. Инвестицията на Google в развитие на инфраструктурата е 30,9 милиарда за последните 3 години, каза още Георгиев.

Управлението на ресурсите чрез технологиите намаляват непланирания период на престой, разходите за поддръжка, консумацията на енергия, подобряват производителността и производствената ефективност, разгръщат потенциала на машинните данни и не на последно място откриват възможност за нови бизнес модели, коментира на свой ред Боян Яначков, COO в Електростарт.

Едно от най-трудните неща при изграждането на облачните технологии е осъществяването на свързаността. Повечето компании се фокусират върху технологиите и намаляват фокуса върху свързаността, смята той.

Нарасналите потребности в бизнес света днес налагат навлизането на Edge компютинга – технология, която събира и обработва данните в източници, разположени близко до мястото, където се създават тези данни. Технологията цели да опосредства и да опрости модела на обработка на данните, а не да измести облачния компютинг, обясни още той.

С 69 на сто нараства времето на годишна база, което прекарваме в комуникация. Всеки 4 от 5 човека, които имат достъп до мобилни приложения, ползват приложения за комуникация. Данните изнесе Даниела Иванова, Мениджър „Бизнес развитие“ във Viber.

Над 1 милиард са уникалните регистрирани потребители на Viber в световен мащаб. 80% ползват приложението чрез мобилни устройства, а 29 на сто – през настолни компютри. Приложението е на първо място в Централна и Източна Европа в областта на комуникациите. В глобален мащаб всеки 60 секунди се осъществяват над 7 милиона взаимодействия, 30% изпращат стикери дневно, а 50 на сто споделят снимки и видео всеки ден. Viber развива редица приложения за бизнеса, базирани на чат бот технологии.

Облакът предоставя гъвкавост. Облакът е жизнено важен за бизнеса, коментира Емил Джиновски, Регионален CIO - CEE& META, GfK. Като цяло съществуват 3 типа облачни инфраструктури – частен, хибриден и публичен облак, като компаниите могат да комбинират различните типове при всоите внедрявания. В GfK например е внедрена комбинация от двата модела – 30% е публичен облак и 70% – частен.

При проекти за внедряване на облачни решения е много важно отношението на бизнеса. На практика облакът е приоритет на бизнеса, а не ИТ решение. Именно бизнесът трябва да приеме идеята за внедряването на облачните технологии и една от причините е, че облакът променя бизнес процеси и ги опростява. Важно е също така при внедяването на облака да се дефинират критериите, а сред тях особено важни са чувствителността, сигурността и достъпността на данните.

„Не изпускайте влака, мислете внимателно какво правите, преценете дали мениджмънтът на компанията е готов, защото това е крачка на бизнеса, и не на последно място – трябва да имате стратегия“, каза в заключение Емил Джиновски.

Четвъртата индустриална революция включва взаимодействие между хора и технологии на всички нива на едно индустриално предприятие в реално време, обясни Васил Такев от ABB България. Той подчерта, че ставаме все по-свързани – всеки ден хората си обменят огромни обеми от данни и този процес става все по-бърз и по-лесен, както и необходимостта да правим повече с по-малко. Освен това промишленото производство използва огромни обеми от данни и тяхната сигурност и адекватност са критични за нормалната работа на заводите. И не на последно място, често се сблъскваме се с проблема на остаряващи или недостатъчни човешки ресурси и остаряваща инфраструктура.

В същото време хората са и остават ключовата част в Индустрия 4.0 и основният фактор за успеха на един „интелигентен“ завод . Хората ще продължат да държат пълния контрол върху производствения процес, особено при взимането на решения, ще програмират системите и ще контролират всички дейности, извършвани от устройствата, коментира Васил Такев. “Ако искаме да направим стъпката към Индустрия 4.0, най-важният фактор е да привлечем хората. Без тях Индустрия 4.0 е невъзможна“, убеден е той.

Умният бойлер на TESY се управлява бързо и лесно, достъва се от всяка точка на света и по всяко време, мисли вместо нас и пести време и пари, каза Анита Стоянова, Продуктов мениджър в бизнес направление „Електрически бойлери“, TESY. Предизвикателствата при разработката и пускането на пазара на подобен продукт са както технологични, така и свързани с бизнес средата и пазара.

От технологична гледна точка те включват защита и back-up на информацията, връзката продукт-облак, както и наличието на надежден партньор за ИТ инфраструктурата, но и човешки ресурс в компанията, който да може да реагира своевременно. Бизнес предизвикателствата пък включват възможността за релизация на продукта на пазара, т.е. той да е ценовоефективен, подчерта тя.

IoT в логистиката помага да се проследяват пратките и да се избегнат проблеми в доставките. На практика Логистика 4.0 цели автоматизиране на процесите, постигане на обратна връзка в реално време, постигане на киберсигурност и безопасност на данните. Логистика 4.0 обхваща IoT и Edge компютинг, посочи Ивайло Тошев, ИТ директор, Юнимастърс Лоджистикс.Именно комбинацията между интелигентни, свързани сензори и съвременно видеонаблюдение предоставя ново ниво на физическа сигурност. Освен това чрез IoT устройства може да се предвиждат аварийните състояния на оборудването и изоснването на материалите, което повишава нивото на безопасност, подчерта той.

Сладкарници "Неделя" са въвели изкуствен интелект при поръчката на торти в Румъния. При решението за поръчка трябва да се вземат предвид много различни фактори – кой ден от седмицата е, кой месец е и дали това е месец със силни продажби, дали има празници, поради които търсенете ще се увеличи, какви са сроковете на годност на наличните в сладкарницата торти и много други. На база тези параметри трябва да се вземе решение колко торти да бъдат поръчани за следващия ден. В този смисъл решението по поръчката се оказва перфектен процес за оптимизация чрез алгоритъм, обясни Здравко Минчев, собственик на веригата.

„В момента в Румъния не се поръчват торти от човек повече от година. В обектите, където човек поръчва торти, има 50% повече брак и 35% по-рядко се случва обект да остане без асортимент, когато поръчката се прави от изкуствен интелект“, коментира той.

Пазарът на частично автономни автомобили се очаква да нараства значително до 2025 г. Докато през 2017 г. този пазар е бил в размер на 19,7 милиарда долара, през 2025 г. се очкава обемът му да достигне 53,8 милиарда долара, посочи и Иван Михайлов, управител на Вистеон. Тенденциите в автомобилната индустрия включват автономност при голяма степен на сигурност, свързаност, устойчивост и грижа за околната среда и умните градове и споделена мобилност, каза той. Облачната инфраструктура също е неизбежна част от свързаните автомобили, както и наличието на 5G свързаност.

Официални партньори на събитието са Аcronis, Баркод Системи България и TimoCom.

Форумът се провежда с подкрепата на БАИТ и IAB България.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.