АКАБГ: Банковите кредити са в най-голяма тежест на домакинствата

secured-loans

Домакинствата се справят все по-добре с дълговете си. Събираемостта на задълженията се е подобрила като цяло през 2013 г. и през първите два месеца на тази година, при условие, че януари и февруари традиционно са тежки месеци за бюджета на домакинствата. Това показва анализ на от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), представен днес.

Като цяло банковите кредити се явяват в най-голяма тежест на домакинствата. Обикновено това са задължения, теглени в предкризисните 2007 и 2008 г. на „еуфоричен“ пазар. Въпреки това обаче, именно тези кредити са най-стриктно обслужваните. След тях се нареждат сметките за ток, а на дъното на приоритетите са сметките за парното и водата. След тях идват и сметките към мобилните оператори, сочат данните на асоциацията, коментира Райна Миткова, председател на АКАБГ.

От Асоциацията са оптимисти по отношение на бъдещето и очaкванията им са българите да станат по-платежоспособни през 2014 година. Според експертите позитивната тенденция се дължи и на подобряване на културата на плащане, както и на много по-прецизните критерии за оценка на кредиторите.

Наблюдават се и признаци за раздвижване на кредитирането, което ще е още един положителен фактор, смята Миткова.

Бизнесът
Бизнесът обаче продължава да управлява трудно или изобщо да не управлява вземанията си, коментират от Асоциацията. Фирмите късно се обръщат към специалисти по събиране на вземания - задълженията са обикновено на 2-3 години и усилията за събирането им не водят до добър резултат.

Най-затруднените сектори остават строителството, металообработващата индустрия и транспорта, сочат данните на асоциацията. "Задачата ни е да обърнем внимание и на бизнеса да управлява вземанията си. Ако бизнесът не е здрав, не може да плаща добри заплати и да инвестира, и потребителите няма как да си покрият задълженията", смята Миткова.

Въпреки това, прогнозите на сдружението са за растеж на частните инвестиции, което ще даде пряк резултат върху събираемостта както при физическите, така и при юридическите лица. Очакваме да станем свидетели и на възстановяване на някои ключови бизнес сектори като строителството. Именно то е сред секторите с най-висока междуфирмената задлъжнялост, наред с метали и транспорт.

Междуфирмената задлъжнялост е все още над 200% от БВП, въпреки очакванията за нейното намаляване поради плавното възстановяване на бизнеса в Еврозоната и респективно в България”, коментира Милена Виденова, Управител на Кофас за България. „Все още прилагането на структуриран подход при управление на риска при фирмените вземания е в прохождаща фаза на местния пазар. Добавената стойност по отношение на проучване, хеджиране на рисковете от неплащане и ефективни мерки по съдебно и извънсъдебно събиране тепърва ще набира скорост, тъй като резервите на фирмите са „изядени“ от кризата и ако искат да са конкурентноспособни и ликвидни, то е необходимо активно и систематично да прилагат мерки по управление на риска и събиране“, добави Виденова.

Задлъжнялост
2.688 млрд. лева са възложените за събиране дългове за 2013 г., сочат данните на АКАБГ. От тях 2.605 млрд. представляват задължения на физически лица, а бизнесът е възложил за събиране 19 млн. лева от местни фирми и 64 млн. лева от чужди контрагенти. Сред най-активните клиенти на колекторските агенции са банковите институции и телекомуникационните дружества, като двата сегмента съставляват близо 80% от всички възложени на агенциите вземания.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.