Политическата криза влезе в топ 5 на бариерите за правене на бизнес в България

lupa

С пет позиции нагоре се нарежда България в Годишния доклад за конкурентоспособността за 2013-2014 г. на Световния икономически форум (СИФ). Най-добре независимата организация оценява стабилната макроикономическа среда у нас, докато традиционно най-сериозни критики са отправени по отношение на корупцията и работата на държавните институции. За разлика от предишни години, обаче, като сериозен проблем на бизнес климата у нас е отчетена и нестабилната политическа ситуация.

Общият индекс на конкурентоспособността на България се покачва с 0.4 пункта от 4.27 през 2012/2013 г. на 4.31 към момента, което поставя страната на 57-ма позиция в глобално равнище (от 144 страни). Страната ни демонстрира растеж за трета поредна година, след като през 2012 г. заемаше 62 място, а през 2011 г. – на 74-то. На ниво ЕС, България изпреварва Кипър, Словения, Словакия, Унгария, Гърция, Хърватия и Румъния.

Като най-голям плюс на българската бизнес среда СИФ отчита макроикономическата стабилност, по която се нареждаме на 30-то място в световен план. Страната се представя сравнително добре и по отношение на показателите здравеопазване и начално образование и технологична подготвеност,  заемайки съответно 45-та и 44-та позиция.

Прави впечатление обаче, че в топ 5 на бариерите за правене на бизнес у нас през 2013 г. икономическият форум вече споменават и нестабилността на държавните политики и нестабилността на правителството (на 4-то и 5-то място). Като водещ проблем е изведена корупцията, а веднага след нея се нареждат трудният достъп до финансиране и неефективната бюрокрация.

Европейските страни отново доминират престижните първи 10 места в световния доклад за конкурентоспособността. За пета поредна година глобален лидер е Швейцария, следвана от Сингапур, Финландия, Германия, САЩ, Швеция, Хонконг, Нидерландия, Япония и Великобирания. Щатската икономика отново успява да влезе в топ 5 на най-конкурентоспособните, изкачвайки се две  позиции нагоре след като през последните четири години отбелязваше продължителен спад.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.