Най-бързо расте безработицата сред хората с частен бизнес

working

С 10.2% процента е намалял само за година броят на самостоятелно заетите лица, т.е. хората, развиващи частен бизнес или работещи за своя сметка. За сравнение,  при наетите спадът за същия период е едва 1.1%. Това показват данните на НСИ за състоянието на работната сила в края на 2011 г.

В числово изражение, броят на занимаващите се със самостоятелна икономическа дейност се е свил с 38.7 хил. души, а този на служителите – с 29.8 хил. През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на работещите българи в трудоспособна възраст се е намалял с 2.3%  спрямо година по-рано до 2.955 хил. души. Общият брой на икономически активните граждани  на България възлиза на 3.292 млн. души, като коефициентът на икономическа активност е 66.3%

Според статистиката, през последните три месеца на миналата година безработицата в страната е достигнала 11.4%, или 380.9 хил. души. От тях, продължително безработните българи са 212.3, или над 55%. Близо 19% от безработните са млади хора, които търсят първа работа. Обезпокоителната тенденция за ръст на българската безработица се потвърди и от данните на Агенцията по заетостта, според които само през януари 2011 г. над 50 000 нови безработни са се регистрирали  в Бюрата по труда.

Според изследването на Агенцията, най-бързо расте броят на изгубилите своята работа в сектора на индустрията, следван от държавното управление. След тях се нареждат освободените в сферата на търговията, преработващата промишленост, строителството, селското стопанство, транспорта и съобщенията и операциите с недвижими имоти.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. заетите лица с висше образование са 807.6  хил. (27.3%), със средно - 1 807.4 хил. (61.2%), и с основно или по-ниско - 340.2 хиляди (11.5%).  Броят на заетите и в трите степени на образование е по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година, отбелязват още от НСИ.

От всички заети лица, работодателите са 3.4% , 7.3%  са самостоятелно заети,  ненаемащи работна ръка, 88.4%  са наети лица, и 0.9% - неплатени семейни работници. От всички наети лица 1 895.1  хил. (72.5%)   работят в частния сектор,  а 717.8  хил. (27.5%) -  в обществения.

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.