МФ очаква излишък от 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за януари 2019 г.

finance

На база на предварителни данни и оценки, се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1 103,8 млн. лв. (0,9 процента от прогнозния БВП), съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 162,4 млн. лв. (1,1 процента от прогнозния БВП). Това

Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3 728,7 млн. лв., което е 8,5 на сто от годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7 процента.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. са в размер на 2 624,9 млн. лв., което е 5,9 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2018 г. бяха в размер на 2 543,9 млн. лева, уточняват от МФ.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, се посочва в съобщението

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.