Информационно обслужване ще обучава ИТ специалисти

"Информационно обслужване" АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България – InfoStart.  Платформата цели да подготви нови кадри за нуждите на компанията, държавната администрация и бизнеса, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвижда се провеждането на серия от обучения и сертификационни курсове в цялата страна. Успешно завършилите отделните направления: Специалност „Програмист“, Специалност „Системен администратор“ и Специалност „Специалист по качеството“ ще получат свидетелство за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката. Продължителността на обучението по трите ИТ специалности е шест календарни месеца. Лекциите стартират на 9 май, а подробната програма на е публикувана на www.infostart.eu.

Мрежата на държавната компания, обхващаща всички областни градове в България, ще предлага на бизнеса възможности за разработка, разпространение и внедряване на продукти и решения, както и клиентска поддръжка и управление на отношенията с клиентите в цялата страна.

Сред целите на платформата, заложени до края на годината, са провеждането на серия обучения в цялата страна, голяма част от които безплатни в рамките на които да бъдат подготвени 150 ИТ специалисти в трите основни професионални направления като 15% от тях ще получат възможност за работа в компанията и стипендии за обучение. 200 специалисти в областта на информационните технологии и държавната администрация, ще бъдат включени в стажантска програма в офисите на компанията в цялата страна, в по-големите си офиси в страната компанията ще открие общо 30 работни места. В по-големите офиси ще бъдат създадени и интерактивни лаборатории за разработване на нови проекти и технологии.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.