Икономисти прогнозират спад на световния БВП с 4,3% през 2020 г.

Икономисти прогнозират спад на световния БВП с 4,3% през 2020 г.

Икономистите от Атрадиус прогнозират спад на световния БВП с 4,3% през 2020 г. Това означава, че отрицателното въздействие на COVID-19 е по-голямо от това на финансовата криза през 2008/2009 г. Рисковете за настоящата прогноза са намалени, тъй като много страни затягат карантинните мерки, за да се справят с увеличения брой заразени и се очаква ускоряването на несъстоятелността. Въпреки че икономическото въздействие на пандемията през 2020 г. е сериозно и бързо, последните резултати от проучването ни Атрадиус Барометър на платежното поведение за Европа показват, че регионът е ударен от вируса, но не е победен. Пандемията обаче вкара Еврозоната в рецесия и бизнесът може да се нуждае от повече държавна намеса през следващата година.

Всяка от анкетираните държави в региона, отчита увеличение на закъснелите плащания и удължаване на средния срок на плащане (DSO) в сравнение с нивата преди пандемията. Великобритания и Холандия отчитат годишно увеличение на просрочените фактури съответно с 81% и 75%. Източна Европа отчита средно увеличение от 88%. Значителен процент от бизнеса отчита отрицателно въздействие върху паричния поток и приходите, особено в България и Словакия.

Появиха се ясни нови тенденции, като предприятията променяха своите платежни практики в отговор на икономическия спад. Много фирми увеличиха условията на плащане. Мнозинството го направи в опит да повиши своята конкурентоспособност и да насърчи продажбите. Значителен дял обаче съобщава, че предоставят отложено плащане, за да подкрепят своите клиенти с краткосрочно финансиране.

Въпреки драстичния скок на просрочените плащания и значителен брой фирми, отчитащи намалена ликвидността, доверието в бизнеса е до голяма степен плаващо. При все, че много държави сега влизат във второ блокиране, значителен брой фирми са оптимисти за перспективите за следващата година.

Голяма част от това показаното доверие в бизнеса се дължи на държавната подкрепа. Въпреки различията в подхода и обхвата, много правителства в изследваните държави въведоха програми за подкрепа на бизнеса. Продължаващата подкрепа ще бъде жизненоважна за много бизнеси през следващата година. Средната стойност на несъстоятелност вероятно ще се увеличи, като секторите свързани с пътувания, туризъм и хотелиерство се очаква да бъдат най-засегнати.

Въпреки това, подобно на самия вирус, има много неизвестни. Много ще зависи от еволюцията на вируса и ефикасността на всяка потенциална ваксина. Междувременно бизнесът планира да използва редица техники за кредитен мениджмънт, за да защити своя паричен поток, се казва в доклада.

Андреас Теш, главен пазарен директор на Атрадиус, каза: „Очаква се световната търговия да се свие с около 15% тази година. Без изключение всяка анкетирана държава в Европа отчита увеличаване на просрочените плащания, което съответства на средно увеличение от две трети спрямо пред - пандемичните цифри за целия регион. В продължение на няколко години, глобалните и местните икономики ще трябва да се справят с последиците от тази криза, която вероятно ще окаже значително влияние върху корпоративната несъстоятелност. Резултатите от нашето проучване в Европа обаче разкриват, че бизнесът в региона реагира твърдо на предизвикателните икономически условия и стратегически защитава своите вземания от риска на несъстоятелността. Значителен дял от анкетираните заявяват, че бизнесът им е използвал застраховка на вземания по време на пандемията и възнамерява да продължи да я използва и през следващата година. Това е ясно послание, че бизнесът отвръща на удара и продължава да търгува, където е възможно. С нетърпение очакваме 2021 г., обнадеждаващо е да видим колко фирми остават оптимисти за бъдещето.".

Проучването на Атрадиус - Барометър на Платежното Поведение,е проведено по време на първата вълна от пандемията COVID-19 с фирми от 13 държави от Източна и Западна Европа. Резултатите бяха сравнени с миналогодишното проучване, за да се осигурят ясни тенденции преди пандемията и по време на пандемията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.