Износът нараства с близо 3% за първото полугодие

finance

През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо съответния период на предходната година до 7.8 млрд. лв.. В същото време, експортът на българските компании за най-големия търговски партньор на страната – ЕС - запазва обема си от първите 6 месеца на 2011 г. и е в размер на 9.6 млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт НСИ. Общо изнесените от страната стоки за външни пазари са на стойност 19.4 млн. лв, или с 2.8% повече от същия период година по-рано.

Сред страните извън ЕС, България търгува основно с Турция, Китай, Русия, Сърбия и Македония, които формират 46.3% от износа й. Значително нараства експортът за  Обединените арабски емирства,  Израел, Канада, Сирия, Китай и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Иран, Индия и Хърватия.

През юни 2012 г. се наблюдава съществено увеличение на износа за трети страни  - с 33.% спрямо същия месец до 1.5 млрд. лева. Общият ни експорт (включително към ЕС), се увеличава с 10.7% през юни.

Ръстът на вноса от трети страни през първото полугодие надвишава този на износа, достигайки до 13%, като общата стойност на импорта от чуждестранни компании е 10.2 млрд. лв. Най-голям ръст бележи вносът от  Канада,  Перу,  Босна и Херцеговина, Иран и Бразилия,  а  най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан и Израел.

През юни 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 1.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лв.

Външнотърговското салдо на България със страните извън европейския пазар отново е отрицателно през първите 6 месеца на 2012 г., като импортът надвишава експорта с близо 2.4 млн. лв.

От държавите членки на ЕС, основно сме търгували с Германия,  Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 71.4% от износа. Най-значително нарастване се  наблюдава в износа за  Португалия и Словения, а най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Малта.

Вносът на България от ЕС за периода януари - май 2012 г. се увеличава с 9.6% и  надвишава 11.6 млрд. лв. Най-значителен ръст е отчетен при  вноса от  Кипър и Португалия, а най-голямо намаление - при този от Малта.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно и възлиза на 5 077.9 млн. лв., което е с 2 263.8 млн. лв. повече от салдото за първите  шест месеца на 2011 г., отбелязват от НСИ.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.