ИАНСМП и община Враца ще правят бизнес инкубатор

бизнес-инкубатор

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с община Враца работят по проект за създаването на бизнес инкубатор в града. Това обяви кметът на Враца Калин Каменов при откриването на конференцията „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“, която се организира от агенцията. Идеята е, чрез инкубатора да се насърчава развитието на бизнеса в региона. 

„Ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия има заявен изключително голям интерес за подкрепа на региона на Враца“, каза Владимир Пенов, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП“ в ИАНМСП. Той представи дейността на агенцията пред местните компании. Експертите Ивайло Божинов и Свилен Еленков разясниха възможностите за кандидатстване с проекти по Национален иновационен фонд и финансирането и подкрепата на starup-фирми.

Партньори на конференцията са СИБАНК и „Майкрософт България“. Банката представи финансовите инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес по линия на програма COSME в България. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа (бел. ред. – Плана „Юнкер“).

„Майкрософт България“ представи новата програма „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.