България e в топ 10 в Европа по потребление на облачни услуги от малкия бизнес

Clipboard01

67% от малките и средни предприятия в България с персонал до 25 души използват някакъв тип облачна услуга при средно 53% за Европа. Това показва проучване на Ipsos MORI, осъществено по поръчка на Microsoft сред над 6800 фирми от 22 европейски страни и Турция. Според изследването, като цяло централно и източноевропейските компании са значително по-отворени към облачните решения в сравнение със същия бизнес сегмент в Западна Европа.

Две трети (65%) от МСП в ЦИЕ вече поне една облачна услуга в сравнение с едва 45 на сто от колегите им в Западна Европа. В нашия регион Украйна и Чехия са начело с най-голям процент от преминали към облака фирми (съответно 85% и 75%, като и двете са доста над средната стойност за Западна Европа). Полша (52%) и Румъния (55%) са страните от ЦИЕ с най-нисък процент на компаниите, ползващи облачни технологии.

В топ 10 по използване на облачни решения в Европа лидер е Украйна, след която се нареждат Чехия, Франция, Гърция,  Унгария, България, Словакия, Испания, Белгия и Швейцария.

Като причина за миграция към облака, 66% от малките фирми в региона посочват решаващото му значение за постигане на бизнес растеж. У нас това ниво е дори по-високо – 77%.

Един от парадоксалните изводи от проучването е свързан с отношението на бизнесите към сигурността на данните им в облака. Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение. Същевременно, това е в рязък контраст с останалите компании, според които сигурността и загубата на данни (съответно 72% и 71%) са повод за загриженост при преминаването към облачни услуги.

„Малкият и среден бизнес в Централна и Източна Европа продължава да се развива с бързи темпове с помощта на иновативни технологии, а настоящото проучване показва, че преминалите към облака МСП изпреварват конкуренцията в останалата част на Европа. В много случаи, тъй като малките и средни фирми мигрират към облака на ранен етап, те повишават своята производителност и създават стабилна основа за растеж“, коментира Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

По-отворени към „облачни” инвестиции

Проучването разкрива друга регионална особеност: малкият и среден бизнес в Централна и Източна Европа е по-склонен да премине към облака в бъдеще, отколкото малките фирми в Западна Европа (33% в ЦИЕ срещу само 23% в Западна Европа). Сред изследваните страни в Централна и Източна Европа, преминалите към облака фирми в Гърция, Украйна и България са най-склонни да направят допълнителни инвестиции в облачни услуги през следващата година (съответно 47%, 41% и 41%).

Иновациите като средство за икономически растеж

Малките и средни фирми в повечето пазари в Централна и Източна Европа смятат, че облачните услуги ще им помогнат да развият своя бизнес. Украйна, Чехия, България и Гърция са регионалните пазари, където МСП са най-склонни да използват иновации, за да реализират бизнес растеж.Внедрилите облачни решения фирми на тези пазари са съответно 85%, 75%, 67% и 67%.Малките и средни компании в Румъния (83%) и Украйна (73%) са най-склонни да се съгласят, че облакът е от решаващо значение за растежа, следвани от България (68%). Като цяло, преминалите към облака компании във всички страни от ЦИЕнай-често изтъкват значението на облака за техните перспективи за развитие. 65% от фирмите с облачно решение заявяват, че важносттана този вид технологииза бизнеса ще продължава да нараства.

Повече време за ИТ

В България изследването показва, че 41% от МСП не разполагат със служители за ИТ управление. Ролята на ИТ мениджър често се изпълнява от висшето ръководство (в 35% от комапниите без ИТ мениджър). В допълнение 51% от малките и средни фирми у нас споделят, че отделят повече от 3 часа седмично за решаването на ИТ въпроси, което е значително по-високо от средното за ЦИЕ ниво (31%).

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.