Значението на ефективната комуникация на работното място - и как AI може да помогне за подобряването ѝ

Значението на ефективната комуникация на работното място - и как AI може да помогне за подобряването ѝ

Успешното управление на бизнес изисква ефективна комуникация между служители и ръководство. Това обаче е аспект, който липсва на много бизнеси.

Според проучване, проведено от Grammarly и The Harris Poll през 2021 г. и цитирано от Entrepreneur.com, компаниите само в САЩ губят почти 1,2 трилиона щатски долара, или 12 506 щатски долара на служител, всяка година поради лоша вътрешно комуникация.

Значението на този фактор нараства поради последните тенденции за хибридна и дистанционна работа. Според същото проучване на Grammarly 72% от лидерите на компании казват, че техните екипи са изпитвали комуникационни проблеми през последната година. Освен това 82% от тях са загрижени за това как лошата комуникация ще се отрази на бизнеса им в бъдеще.

Общо 96% от ръководителите на организации са съгласни, че правилната комуникация е единственият начин техният екип да постигне очакваните резултати.

Ефективни методи за подобряване на комуникацията на работното място

Тъй като хибридната и дистанционната работа е норма в наши дни, използването на правилните инструменти за комуникация е задължително за работодателите. Повечето от официалните разговори обикновено се провеждат по имейл, но може да не са ефективни във всяка ситуация. Всъщност, според проучване на Cisco, 84% от служителите вярват, че наличието на подходяща мрежова инфраструктура е от съществено значение за осигуряване на безпроблемна комуникация в хибриден модел.

Използването на приложения за съобщения може да бъде от огромна помощ. Освен това, ако има нужда от задълбочена дискусия или брифинг, мениджърите могат ефективно да използват видео разговори.

Всички комуникационни режими имат своите предимства. Следователно от собственика на бизнеса зависи да ги използва разумно, както го изисква ситуацията.

Без предположения

По време на неправилна комуникация е много често хората да правят предположения. Тази практика може да бъде сериозен проблем, когато става въпрос за поддържане на правилна комуникация на работното място.

При такива обстоятелства лидерите трябва да обмислят задаването на отворени въпроси. Това ще им помогне да разберат какво всъщност е имала предвид отсрещната страна и да вземат правилното решение.

Изслушване

Комуникацията е двупосочен път. Ето защо е важно ръководството да отдели време, за да изслуша наистина служителите. В това отношение е от съществено значение да се обърне пълно внимание на разговорите, да се избягва многозадачността и да не се формират отговори, преди човекът отсреща да е приключил да говори. Това ще накара служителите да се чувстват ценени и ще помогне за създаването на атмосфера на доверие.

Как AI може да помогне за подобряване на комуникацията на работното място?

През последните години използването на AI е гореща тенденция за дигитална трансформация сред бизнеса. Сега добрата новина е, че изкуственият интелект може да служи като ефективно решение за подобряване на комуникацията на работното място.

По време на среща или обсъждане на проект за служителите е много трудно да участват в разговора, както и да си водят бележки. Това може да доведе до сериозни грешки и погрешно предаване на фактите.

В това отношение наличието на AI-автоматизирана система, която води бележки по време на среща, може да бъде ефективно решение. Софтуерът може да бъде програмиран да събира данните и да ги изпраща на всички участващи членове по имейл.

Виртуални асистенти за рутинни HR задачи

Базираните на данни виртуални асистенти могат да предоставят на служителите достъп до общи организационни данни. Те могат също да използват такъв софтуер за автоматизиране на напомняния за срещи, събития и т.н., което може значително да рационализира вътрешната комуникация.

Според доклад на PwC за 2022 г. 52% от компаниите са ускорили своите планове за внедряване на AI след пандемията. Също така 86% от тях смятат, че AI се е превърнал в "масова технология". Това подчертава популярността на AI в индустриите, когато става въпрос за автоматизиране на рутинни задачи.

Събиране на обратна връзка от служители

Предоставянето на обратна връзка от служителите навреме е задължително, когато става въпрос за поддържане на правилна комуникация на работното място. В това отношение приложенията с изкуствен интелект могат да улеснят събирането и анализа в реално време на отзивите на служителите по отношение на организационни проблеми.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.