Топ 5 на най-бързо развиващите се лидерски умения, които се търсят през 2024 г.

Топ 5 на най-бързо развиващите се лидерски умения, които се търсят през 2024 г.

Независимо от това къде се намирате в схемата на организационната йерархия, да бъдете лидер или мениджър през 2024 г. изисква да сте 110% отдадени на непрекъснатото си професионално развитие.

С всяка година на лидерите и мениджърите се налага да усвоят нов набор от умения и да покрият нови изисквания, за да се адаптират към предизвикателства и да насочват екипите си към успешно справяне със задачите, несигурността и други казуси.

Вече знаем, че лидерските умения са много търсени - както е надлежно отбелязано от неотдавнашния доклад на LinkedIn за най-търсените умения за 2024 г. Това включва лидерски и управленски умения, класирани, съответно, на трето и пето място в списъка с най-важните 10 умения.

Изкуствен интелект (AI)

Имаше много шум около бума на AI през последната година и с право. AI е повече от преходна тенденция. Това е решение, което вече започва да води до повишена производителност, увеличени приходи, намалени разходи и позволява по-ефективна работа.

Въпреки че все още е твърде рано за Бюрото по трудова статистика на САЩ да включи професии, свързани с ИИ, в своя професионален наръчник, перспективите пред работата в индустрията на компютърните науки показват 10% темп на растеж, което е много обещаващо в сравнение със средния темп на растеж на работните места. Отвъд работата директно в областта на технологиите обаче е от съществено значение за мениджърите и лидерите да разбират основите на AI и как да го внедрят в своите работни потоци и процеси, за да подобрят ефективността като цяло.

Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност или EQ, както обикновено се нарича, е друго умение, чието значение все по-бързо нараства. Според доклада на Световния икономически форум Future of Jobs 2023 качествата, свързани с емоционалната интелигентност, като издръжливост, любопитство, учене през целия живот, мотивация и самосъзнание, са много търсени от организации в световен мащаб и са необходими за силно ангажирани, добре мотивирани и високоефективни служители.

Иновации и творческо мислене

Творческото мислене е необходимо, за да се насърчи култура на иновации в екипа. Това е един от най-съществените елементи на една просперираща организация, тъй като позволява непрекъснат растеж, свежи идеи и навлизане на нови пазари. Като лидер можете да моделирате това умение чрез насърчаване на различни гледни точки, оспорване на нормата, желание да поемате рискове и достатъчно любопитство, за да задавате правилните въпроси.

Ловкост и адаптивност

Докладът на LinkedIn In-Demand Skills за 2024 г. не само подчертава, че лидерските умения са търсени, но и факта, че адаптивността е "умението на момента", което означава, че когато анализираме шестмесечен период през 2023 г. и го сравняваме със същия период на 2022 г., това умение е било много търсено от работодателите. Необходимостта да останем гъвкави във време на големи сътресения и промени се доказва сега повече от всякога като належаща необходимост за лидерите.

Ангажиране на служителите

Проучване на Gallup сред организации, базирани в САЩ, както и в организации с най-добри практики по целия свят, проследява пътя на ангажираността на служителите от 2009 г. до 2022 г. и разкрива някои много интригуващи данни. Най-забележителното е, че работните места в световен мащаб достигат за първи път връх от 23% ангажираност на работната сила, което със сигурност е положителен знак, но все още е далеч от това, което трябва да бъде. Една от страните с най-висок процент на ангажираност е САЩ - около 34% от работната сила е напълно ангажирана.

Ангажираността на служителите е това, което повишава благосъстоянието на организацията, задържа работната сила, увеличава производителността. Така че е от съществено значение да придобиете задълбочено разбиране за това как работят екипите, какви са двигателите на представянето на вашите служители и как проактивно да използвате стила си на лидерство, за да ги овластявате и поддържате мотивирани и силно ангажирани в техните роли.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.