Специфики и добри практики при наемането на нови служители

Специфики и добри практики при наемането на нови служители

Наемането на служител може да изглежда като проста работа, която всеки може да свърши: да публикувате свободно място за работа онлайн, да интервюирате кандидати, да наемете един и да го назначите.

Набирането на нови служители обаче трябва да се третира точно както всяка друга важна бизнес функция - опитни професионалисти трябва да поемат юздите, пише Business.com.

Вашите служители са най-значимият актив на вашата компания. Наемането на неподходящ служител може да струва на бизнеса ви до 30% от приходите за първата година, така че е важно да избирате служители разумно и да разберете как работи този процес.

Набирането на персонал е процес на привличане, скрининг, интервюиране и подбор на кандидати за свободно място в организацията. То обикновено включва и въвеждането на кандидатите в работата им.

Бизнесът набира нови служители или защото се разраства, или защото някой напуска компанията вакантната позиция трябва да се запълни.

Компаниите могат да използват софтуер за набиране на персонал, за да намерят нови квалифицирани служители, или могат да потърсят съдействие от външни агенции.

Какви са различните видове набиране на персонал

Разграничават се два вида набиране на персонал, които да администрирате - вътрешно и външно. Вътрешното набиране се извършва, като се търси вътрешната мрежа на вашата компания като източник на потенциални кандидати. Можете да поискате препоръки от служителите си или да повишите/преместите служител. Ако имате повече от едно бизнес местоположение, може да помислите за прехвърляне на служител от едно място на друго.

Външното набиране може да включва различни рекламни стратегии - публикации в специализирани портали, социални мрежи, свързване с образователни институции и други.

Повечето работодатели намират за полезно да изпълнят комбинация от тези стратегии за набиране на персонал.

Кой се занимава с набирането на персонал

Лицето (лицата) ще варират в зависимост от различни фактори, например размер на компанията и налични ресурси. Малките бизнеси обикновено предпочитат да делегират наемането на служители на външни лица. Ако една компания има вътрешен отдел за човешки ресурси (HR) или мениджър по човешки ресурси, тези специалисти ще прегледат кандидатурите и след това ще следват различни стъпки, за да направят окончателния избор.

Компаниите с вътрешни служители или партньорства с агенции за набиране на персонал са в най-добра позиция, тъй като могат да поверят отговорностите за набиране на персонал на тези експерти.

Какво включва набирането на персонал

Процесът по набиране на персонал за вашата компания може да се различава в зависимост от бизнеса или индивидуалната роля, за която наемате. Пълният цикъл обикновено включва шест стъпки: определяне на свободната позиция, намиране на кандидати за работа, скрининг на потенциални кандидати, интервюиране на квалифицирани кандидати, избор на кандидат и въвеждането му в работата.

Преди да започнете търсенето на човек, трябва да определите длъжността, която искате да запълните, да идентифицирате ключовите нужди за позицията, да очертаете спецификата на работата, изискванията към квалификацията, дата за започване на работа, заплащане, структура на отчитането на служителя и др.

Напишете ясна длъжностна характеристика и създайте стандартен набор от въпроси за интервю. Предварителното дефиниране на тази информация опростява процеса на наемане.

Търсенето на кандидати за работа е следващата стъпка в процеса на подбор. Има два типа кандидати: активни кандидати (тези, които кандидатстват директно за работата) и пасивни кандидати (тези, които са квалифицирани, но не са изразили пряк интерес, а са поканени). Ако се обръщате към пасивен кандидат, ще трябва да приспособите стратегията си за набиране на персонал въз основа на тяхното текущо ниво на ангажираност с вашата компания.

След това трябва да филтрирате потенциалните кандидати по техните документи. Оценете автобиографиите и мотивационните писма и след това направете проверка по телефона за кандидати, които изглеждат подходящи. Уведомете лично кандидатите, с които няма да продължите процеса. Бъдете отзивчиви и не палете мостове, защото в бъдеще можете да имате по-подходяща отворена позиция за тези хора.

Следващата фаза от процеса на набиране на персонал включва интервюиране от мениджъра по наемането. Този етап може да се състои от един или повече кръгове интервюта. След интервю и оценка на всеки кандидат изберете този, който смятате, че би бил най-подходящ. Направете му оферта и я отправете писмено.

Информирайте останалите кандидати, че не са избрани и им благодарете за отделеното време. Никога не знаете дали няма да се наложи да преразгледате решението си и да потърсите някой от тях, ако основният ви кандидат откаже предложението ви или за в бъдеще.

Когато кандидатът приеме предложението ви за работа, последната стъпка е процесът на наемане и адаптиране. Тази стъпка обикновено се извършва от специалистите по човешки ресурси на вашата компания и преките мениджъри.

Добри практики при наемане на персонал

Важно е да се насърчи ясна комуникация в процеса. Добрата комуникация включва публикуване на точни длъжностни характеристики, бърз отговор на кандидатите за работа (независимо дали е да, или е не), информиране на всички наемащи страни за статуса на всеки кандидат.

Набирането на служители е непрекъснат процес - случва се няколко пъти през целия жизнен цикъл на една компания. Затова работодателят трябва да брандира процеса на наемане, за да привлече и наеме най-добрите таланти, когато е необходимо.

Важно е да се проследяват кандидатите по време на целия процес. Независимо дали използвате HR софтуер, система за проследяване на кандидати или други средства, важно е да имате стандартизиран подход, така че никой да не бъде пренебрегнат и нито един детайл да не остане незабелязан.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.