Отчитането на устойчивостта: Бизнесът напредва бавно към климатичните цели

Отчитането на устойчивостта: Бизнесът напредва бавно към климатичните цели

Водещите компании в света подобряват усилията си за климата, но е необходим по-голям напредък в ключови области на устойчивостта и ESG (екологични, социални и управленски фактори).

Последните заключения на KPMG разкриват, че докладите за устойчивост се увеличават значително, като 79 процента от водещите компании предоставят доклади за устойчиво развитие

Има забележими подобрения в компаниите, които отчитат цели за намаляване на въглеродните емисии, но действията остават твърде бавни в ключови свързани области. По-малко от половината компании в момента признават загубата на биологично разнообразие като риск, става ясно още от доклада.

От хилядите анализирани доклади става ясно още, че по-малко от половината от най-големите компании в света предоставят отчети за "социалните" и "управленски" компоненти на ESG

KPMG очертава поредица от препоръки, включително преминаване на компаниите от описателен подход и по-добро използване на данните за стимулиране на промяната и предоставяне на доказателства за действие

Публикувано за първи път през 1993 г., Проучването на докладите за устойчивост на KPMG се изготвя на всеки две години. Тазгодишното издание предоставя анализ на докладите за устойчиво развитие и екологични, социални и управленски фактори (ESG) на 5800 компании в 58 държави.

Констатациите показват, че все още има разминаване между неотложността на справянето с изменението на климата и социалната справедливост и "трудните резултати", предоставени от бизнеса.

Последните резултати разкриват, че отчитането на устойчивостта нараства стабилно. От 250-те най-големи компании в света - известни като G250 - почти всички предоставят някаква форма на доклад за устойчиво развитие, като 96 процента от тази група докладват по въпроси, свързани с устойчивостта или ESG.

Междувременно се наблюдава стабилно и последователно нарастване на докладите от т.нар. N100 (100-те най-добри компании във всяка анализирана държава или юрисдикция). Преди десет години около две трети от групата компании N100 предоставиха доклади за устойчивост. Цифрата сега е 79 процента.

Климатът продължава да доминира

Последните констатации разкриват, че бизнесът все повече осъзнава, че има роля в подпомагането на постигането на климатичните цели, като впечатляващите 71 процента от N100 и 80 процента от G250 определят цели за намаляване на въглеродните емисии.

Успокоително е, че повечето компании признават, че трябва да намалят собствените си емисии, за да постигнат въглеродните си цели, вместо да разчитат единствено на въглеродни кредити.

Броят на компаниите, изготвящи доклади във връзка с насоките на Работната група за финансово оповестяване, свързано с климата (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, "TCFD"), почти се е удвоил, което води до по-добро оповестяване на резултатите.

Докладът обаче разкрива и някои ключови области, в които е необходим по-бърз напредък. Само 64 процента от компаниите от G250 официално признават, че изменението на климата е риск за техния бизнес, а по-малко от половината компании в момента признават загубата на биоразнообразие като риск.

Положително е, че около три четвърти от отчетните компании са извършили оценки на съществеността и оповестяват съществени теми.

Джон Маккала-Лийси, глобален ръководител на ESG на KPMG, коментира: "Миналата година учени от IPCC предупредиха, че светът е под "червен код" за глобално затопляне, предизвикано от човека. То беше последвано от редица ангажименти от политически лидери на COP26 (Конференцията на ООН за изменението в климата през 2021 г.). Докато вървим към COP27, сега са необходими незабавни действия за предотвратяване на човешки и екологични трагедии във все по-голям мащаб.

"Проучването на докладите за устойчивост на KPMG за 2022 г. разкрива, че регулациите има значение. Моето мнение е, че е изключително важно да се предоставят напътствия и насоки на компаниите и да се помогне за стимулиране на културната промяна. Бизнес лидерите са приели, че носят отговорност и роля, за да помогнат за забавяне и евентуално предотвратяване на разгръщащата се криза. Това, което е необходимо повече от всякога, са глобално последователни стандарти от правителствата и колективни усилия от страна на големите компании в света да докладват за всички аспекти на ESG, като признават ясните връзки между околната среда и по-широките проблеми на социалното равенство."

Дженифър Шулман, съавтор на доклада и глобален ръководител за Глобалния консултантски център за ESG на KPMG, коментира:

"Срещата на върха COP26 предложи на света човешко лице към разгръщащата се климатична трагедия, пред която е изправена планетата. Представители на някои от най-отдалечените и силно засегнати нации и територии в света присъстваха, за да споделят своята история. Но въпреки нарастващото признание на човешката страна на ESG, последното ни проучване продължава да подчертава истинското предизвикателство пред висшето ръководство на компаниите -как да демонстрират и отразяват по-широкото обществено въздействие на тяхната компания.

"Трябва да започнем да виждаме известен напредък през следващата година, тъй като организации като Международния съвет за стандарти за устойчивост (ISSB) въвеждат нови глобални стандарти за докладване. Но компаниите не трябва да чакат да им бъде казано. Лидерството от върха е от съществено значение. Глобалната пандемия и COP26 хвърлиха светлина върху нарастващите неравенства в обществото. Много големи организации реагират с проактивни действия, които трябва да бъдат аплодирани. Виждаме много повече действия по отношение на равенството между половете, равенството в заплащането и оценките на въздействието върху общността. Време е организациите да бъдат прозрачни в отчитането си, за да подчертаят какво са постигнали и да се държат отговорни по отношение на области, в които е необходим допълнителен напредък."

Регионалната картина

Има значителен ръст в отчитането на устойчивостта в три държави от 2020 г. насам: Исландия (+39 процентни пункта), Обединените арабски емирства (+22 процентни пункта) и Южна Корея (+22 процентни пункта).

Азиатско-тихоокеанският регион е лидер в докладите за устойчивост, като 89 процента от компаниите в този регион изготвят доклади за устойчивост. Следват Европа (82 процента), Северна и Южна Америка (74 процента) и Близкия изток и Африка (56 процента).

Тазгодишният доклад подчертава регионалните различия в съдържанието на докладите за устойчивост, до голяма степен водени от основни опасения и регулаторни различия. Докато Северна Америка (97 процента) и Западна Европа (85 процента) се открояват с най-високи общи нива на отчитане, Близкият изток (55 процента) и Азиатско-тихоокеанският регион (30 процента) се открояват по отношение на интегрираното отчитане. Междувременно Южна Америка (50 процента) се откроява по отчитане на биоразнообразието, а Африка се откроява по отношение на социалните и управленските доклади (съответно 51 процента и 49 процента).

Призив за действие

Новите изисквания на ESG стимулират различна гледна точка и набор от разговори в заседателните зали, карайки бизнес лидерите да разширят мисленето си и да гарантират, че отгоре-надолу те вземат стратегически решения, които вземат предвид климата и по-широките съображения на ESG.

Докладът на KPMG очертава осезаемите начини, по които бизнесът може да инвестира в отчитане на устойчивостта:

— Разбиране на очакванията на заинтересованите страни

—Включване на оценка на съществеността в докладването, с цел фокусиране на усилията върху компонентите с най-мащабно въздействие

— Привеждане на докладването в съответствие със задължителни или доброволни рамки за отчитане

— Инвестиране в качествено управление на нефинансови данни

— Разбиране на въздействието на изменението на климата и социалните проблеми върху бизнеса

Очаква се натискът върху бизнеса да отчита нефинансови показатели да продължи да нараства с развитието на регулациите. Като действат сега, компаниите могат да направят информиран избор, за да стимулират промяната, която е много необходима, за да бъдат добър корпоративен гражданин в днешния свят.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.