Как инвестициите в стратегически партньорства помагат за растежа на бизнеса ви? (I част)

Как инвестициите в стратегически партньорства помагат за растежа на бизнеса ви? (I част)

Най-добрите предприемачи разбират силата на хората. Сътрудничеството и партньорствата винаги са били жизненоважни, дори преди пандемията да засили нуждата от колективен подход.

Разбира се, за предприемачите, които искат да разширят бизнеса си, имат нужда от пари като решаващо парче от пъзела. По очевидни причини достъпът до капитал позволява на бизнеса да расте, независимо дали това е инвестиране в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), разширяване в чужбина или наемане на най-добрите таланти, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Капиталът не трябва да се третира като сребърен куршум. Вместо това предприемачите трябва да насочат вниманието си към създаването на силни, стратегически партньорства, които да стимулират растежа на бизнеса. Работата с други утвърдени организации изгражда доверие, което позволява на бизнеса да осъществява допълнителни връзки и да разширява своите операции.

Предприемачите трябва да научат как точно да отключат полезни взаимоотношения, които в крайна сметка ще ги настроят за дългосрочна победа. Партньорствата трябва да бъдат печеливши и целите да бъдат съобразени, така че всеки да се възползва от тях.

Защо връзките имат значение.

Когато се изпълняват разумно, стратегическите партньорства могат да насърчат растежа на бизнеса. С потенциала да формират критична част от всеки развиващ се бизнес, тези партньорства са от полза както за стартиращи, така и за корпоративни предприятия.

За големите корпорации стартиращите компании могат да подхранват иновациите; за предприемачите на ранен етап от бизнеса големите компании могат да осигурят нови приходи, възможности за мащабиране и надеждност.

С утвърдени партньори идват установени мрежи

Съществуващите знания, доставчици и клиенти могат да направят продажбите на продукти в по-голям мащаб много по-лесни за постигане. Това дава възможност на стартъпите да се мащабират бързо, като тези приходи се използват за реинвестиране в операции и иновации, подхранващи по-нататъшния растеж и улесняващи установяването на нови бизнес отношения с по-широк набор от организации.

Това, което също е важно, особено ако работите в сфери с голяма конкуренция, е потенциалът за въздействие. Стратегическите партньорства дават възможност на стартиращите компании бързо да изградят доверие и да пробият през силно пренаселените пазари.

Партньорствата с инвеститорите също могат да играят роля. Връзките не трябва просто да са между доставчиците, инвеститорите могат да донесат знания, връзки и консултации, които могат да помогнат на стартиращите компании да преодолеят нарастващите предизвикателства и да отворят врати, които иначе могат да останат затворени, докато не бъдат достигнати определени етапи от развитието на компанията (размер, приходи, клиенти).

Ключовото е да се гарантира, че и двете страни ще останат ангажирани да вървят напред заедно.

Втора част на материала можете да прочетете тук!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.