Как да поддържате служителите си ангажирани в условията на пандемия

Как да поддържате служителите си ангажирани в условията на пандемия

Тъй като пандемията Covid-19 продължава да променя пейзажа на организациите по света, бизнес лидерите все още се борят да се адаптират към новото нормално. Много служители все още работят от вкъщи и почти всяка индустрия извършва повече бизнес от разстояние. Това превръща в истинско предизвикателство служителите да се поддържат ангажирани.

В миналите години фирмената култура беше до голяма степен изградена в офиса и този различен пейзаж принуди много организации да се борят да поддържат убедителна фирмена култура и положителна ангажираност на служителите, пише онлайн изданието business2community.com. Тази криза обаче даде възможност на организациите да предприемат иновативен подход за ангажиране на отдалечената работна сила.

Ангажиране на служителите

За първи път обсъждана от Уилям Кан от Бостънския университет през 1990 г., ангажираността на служителите е термин с плавна дефиниция, която непрекъснато се развива и изисква иновации в управлението. Кан първоначално дефинира термина като общо одобрение на ръководството на служителите. ой измерва ангажираността като удовлетвореност на служителите, безопасност и способност да изразяват себе си.

През годините ангажираността на служителите се усъвършенства в много по-полезен показател. Алън Сакс описва термина през 2006 г. като съчетание от два различни фактора - ангажираност и организационна ангажираност. Въпреки че са сходни, те изискват значително различни стратегии за насърчаване на тяхното развитие.

Ангажирането на работа се отнася преди всичко до удовлетвореност от задачите и чувството, че служителите са адекватно подготвени и обучени за тези задачи. Организационната ангажираност е по-скоро традиционната гледна точка на ангажираността - чувствата на служителите, че са подкрепени от ръководството, могат да споделят мнението си, да дават обратна връзка, имат ясно определени и постижими цели и са в състояние да растат в кариерата си.

Отдалечена работа и нарушаване на фирмената култура

Неочакваният преход към отдалечена работа и нарушаването на връзките между персонала нарушават и фирмената култура и ангажираност на служителите. Колкото и да беше неочаквана обаче, тази тенденция - на полагане на отдалечен труд, ще продължи.

Ефектът от този преход е вреден за ангажираността на служителите, тъй като всички техни системи за подкрепа са вкоренени в офис пространството и физическата близост. Неотдавнашно проучване на Gallup установява, че тревогата, стресът и безпокойството нарастват с над 10% сред всеки от анкетираните служители след прехода от офис към дистанционна работа.

Много компании се гордеят със своята уникална фирмена култура. Много работодатели с увеличена отдалечена работна сила установяват, че тяхната твърдо изградена фирмена култура на практика деградира в домашна среда.

Тъй като работната сила вероятно ще запази някои елементи от културата на отдалечена работа в бъдеще, иновациите са това, което може да реши този проблем. След финансовата криза от 2008 г. бяха разработени много нови стратегии за поддържане на ангажираността на служителите. Сега бизнесът ще трябва да се адаптира по подобен начин.

Решения и иновации за стимулиране на ангажираността на служителите

Много компании търсят нови начини за ангажиране на служителите за постигане на по-добри резултати и по-добро задържане. Например, някои организации са разработили начини за облекчаване на стреса от работата от вкъщи чрез разглеждане на специфични проблеми, пред които са изправени отдалечените работници.

Спонсорираните програми за грижи за деца и младежи са утвърдени начини за стимулиране на организационната ангажираност. Много компании вече предлагат отдалечени дейности за деца в къщи, така че отдалечените работници да могат по-добре да се концентрират върху работата си.

Традиционните управленски тактики със съвременен нюх предлагат още едно средство за задържане на служителите. Служителите често се чувстват по-ангажирани и доволни от работата си, ако се чувстват подкрепени и подготвени. Намерете начин да го правите извън офиса и да не го пренебрегвате за отдалечените ви служители.

Разработването на нова култура на структура и надзор в променящата се работна среда може да бъде трудно, но пазарно ориентираните иновации предлагат помощ. Иновативни организации прилагат решения като модерната интранет мрежа, за да сближат отделите и да създадат връзка между служителите, за да избегнат изключването на представители на екипите.

Подобряването на комуникациите може не само да стимулира ангажираността на служителите, но и да подобри фирмената култура.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.