ЕК е приела стандартите за отчитане на устойчивостта от компаниите

ЕК е приела стандартите за отчитане на устойчивостта от компаниите

Европейската комисия (ЕК) е приела европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) за използване от всички компании, които са предмет на Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD).

Това бележи още една стъпка напред в прехода към устойчива икономика на ЕС, посочва се в съобщение на Комисията.

Мейрид Макгинес, комисар по финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, коментира: "Стандартите, които приехме, са амбициозни и са важен инструмент в основата на програмата на ЕС за устойчиво финансиране. Те постигат правилния баланс между ограничаване на тежестта върху отчитащите се компании, като в същото време позволяват на компаниите да покажат усилията, които полагат, за да изпълнят Програмата за зелена сделка и, съответно, да имат достъп до устойчиво финансиране."

Стандартите обхващат пълния набор от екологични, социални и управленски въпроси, включително изменението на климата, биоразнообразието и човешките права. Те предоставят информация на инвеститорите, за да разберат въздействието върху устойчивостта на компаниите, в които инвестират. Те също така вземат под внимание дискусиите с Международния съвет по стандарти за устойчивост (ISSB) и Глобалната инициатива за отчитане (GRI), за да осигурят много висока степен на оперативна съвместимост между стандартите на ЕС и световните стандарти и да предотвратят ненужното двойно отчитане от компаниите.

Изискванията за отчитане ще бъдат въведени постепенно за различните компании, уточняват от ЕК.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.