Бизнес лидерите очакват забавяне на световния икономически растеж

Бизнес лидерите очакват забавяне на световния икономически растеж

Почти три четвърти от изпълнителните директори по света очакват забавяне на световния икономически растеж тази година. Това показват резултатите от 26-ото годишно проучване сред бизнес лидерите PwC Annual Global CEO Survey.

Проучването на консултантската компания PwC е проведено сред 4410 главни изпълнителни директори от 105 държави по света в края на 2022 г.

Това е най-песимистичната прогноза за икономическия растеж, откакто PwC стартира проучването преди 12 години. Разликата с оптимистичните нагласи за 2021 г. и 2022 г. е значителна - тогава повече от 2/3 от участниците (съответно 76% и 77%) смятаха, че икономическият растеж ще се засили, коментират от PwC.

Почти 40% от анкетираните главни изпълнителни директори смятат, че техните организации няма да са икономически жизнеспособни след 10 години, ако не направят съществени промени в тях.

Значително по-малко бизнес лидери са уверени във възможностите на организациите им да реализират ръст в приходите през годината заради очаквания икономически спад. Прогнозите за растежа на икономиките са различни за различните държави. Икономиките от Г-7 са по-песимистично настроени по отношение на вътрешните си перспективи за растеж, отколкото по отношение на глобалния растеж например, посочва се в проучването.

Изпълнителните директори виждат множество преки предизвикателства пред рентабилността в собствените си индустрии през следващите 10 години. Повече от половината (56%) вярват, че променящите се предпочитания и търсене от страна на клиентите ще повлияят на маржовете, следвани от промени в регулациите (53%), недостиг на работна ръка/умения (52%) и технологични пробиви (49%).

Що се отнасят до най-големите заплахи пред бизнеса, здравните рискове и киберпрестъпленията отстъпват като водещи рискове на инфлацията и макроикономическата нестабилност. Една четвърт от анкетираните посочват геополитическите конфликти за заплаха.

Войната в Украйна и нарастващата загриженост относно други горещи точки по света накараха изпълнителните директори да преосмислят някои аспекти от бизнес моделите си. Почти половината от участниците в проучването, които са изложени на геополитически конфликт, се подготвят за по-всеобхватни проблеми и технически затруднения.

Сред действията, които компаниите предприемат, са увеличаване на инвестициите в киберсигурност или поверителност на данните (48%), приспособяване на веригите за доставки (46%), преоценка на пазарното присъствие или навлизане на нови пазари (46%), както и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги (41%).

В отговор на настоящия икономически климат бизнес лидерите се стремят да намалят разходите и да стимулират растежа на приходите. Общо 52% от изпълнителните директори съобщават за намаляване на оперативните разходи, 51% повишават цените, а 48% разнообразяват портфолиото си от продукти и услуги. Общо 60% посочват, че не планират да съкращават персонал тази година, а 80% - че няма да намаляват заплатите.

В сравнение с други глобални рискове, климатичните промени не се открояват толкова силно като заплаха за следващите 12 месеца. Бизнес лидерите обаче осъзнават, че климатичните промени оказват умерено до много голямо влияние върху техните разходи (50%), верига на доставките (42%) и физически активи (24%).

В повечето компании бизнес лидерите вече са стартирали (или са в процес на стартиране) на инициативи за намаляване на емисиите на техните компании (65%), разработили са нови продукти и процеси с мисъл за околната среда (61%) или разработват стратегия за намаляване на емисиите и смекчаване на климатичните рискове, базирана на данни (58%).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.