Бариери пред равенството и многообразието на работното място ‎

Бариери пред равенството и многообразието на работното място ‎

Въпреки множеството подобрения в областта на многообразието на работното място през последното десетилетие и икономическите ползи от разнообразието и приобщаването на работното място, остават значителни пречки пред пълно включване жените.

Кои са основните бариери?

Основните бариери пред жените на работното място, идентифицирани още през 2013 г. в проучване на жените в лидерството, са стереотипите за пола и неосъзнатите различия, обществените очаквания за ролите на пола,‎ сексизмът, липсата на гъвкаво работно време, липсата на ролеви модели и на ментори.

Неосъзнатите пристрастия се основават на несъзнателни очаквания или стереотипи, които оформят възприятията на хората и поведението им спрямо другите хора.

Трудно е човек да се справи с тези пристрастия, тъй като може да е трудно да се определят и контролират. Въпреки това, като обучават служителите за различните видове несъзнателни пристрастия и внимателно обмислят решения за наемане и промотиране, компаниите могат да помогнат за премахването им като бариера за многообразието на работното място.

Една от големите бариери пред служителите, за да се чувстват включени на работното място, е липсата на ролеви модели. Ако лидерският екип е изцяло от един пол или раса например, хората, които са с друг произход, са по-малко склонни да се чувстват включени в компанията. Като виждат някой с подобен произход на техния, особено от малцинство, вероятно ще даде възможност на служителите да създадат по-продуктивна и иновативна култура.

Препоръки към компаниите за премахване на бариерите

Една от стъпките, които компаниите могат да предприемат, за да премахнат бариерите пред равенството и многообразието на работното място, ‎е формализирането на гъвкавото работно време. Има съществена разлика между това човек да присъства на работното място и да бъде отдаден.

Макар след пандемията, в която много хора за първи път се наложи да работят дистанционно, по-гъвкавото работно време и по-честата работа от вкъщи да е до някъде нормализирана, все още съществува предразсъдък, че по-отдадени са служителите, които са по-често в офиса. Именно по-гъвкавото работно време позволява на жени, наскоро станали майки, да участват по-активно в пазара на труда.

Достъпът до ментори и обучителни програми за развитие също е от ключово значение. Когато организират обучения, специално създадени по темата за включване и разнообразие, предприятията могат да гарантират, че всеки е активен в запазването на приобщаването на работното място. Също така, обучителните програми улесняват хората да идентифицират кога някой практикува не до там приобщаващи поведения.

Доказано е, че културно разнообразното и приобщаващо работно място води до повече иновации, по-високи нива на ефективност и е като цяло по-добро място за работа.

Всяка компания вероятно се е сблъсквала с една или повече от споменатите бариери пред разнообразието и приобщаването. Като предлага обучения и менторство и гарантира, че има достатъчно модели за подражание в цялата компания, пътят към по-разнообразна работна сила в организацията е много по-ясен.

Автор: ESG News

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.