Проучване доказва пряка връзка между ангажираността на служителите и възвръщаемостта на капитала

buisnesspeople6

Колкото по-ангажирани са служителите на една компания, толкова по-голяма е и възвръщаемостта на инвестирания капитал, показва проучване на Aon Hewitt.  Според данните на Aon България, средното ниво на ангажираност на българските служители е 67%, а в най-добрите компании то достига до 84%. Така те попадат в „Зоната на успеха” (над 64% ангажираност),в  която компаниите постигат около 50% над средната възвръщаемост на капитала.

Заедно с това компаниите в Зоната на успеха имат по-малко разходи за своите служители (измерени с отсъствия от работа, болнични), както и много по-високо ниво на удовлетвореност сред своите клиенти. С по-висок процент се изпълняват и бизнес-плановете на най-добрите работодатели – 108% в сравнение с 93% при работодателите със средни нива на ангажираност.

Методологията на международния застраховател разделя компаниите по равнище на ангажираност на три зони: деструктивна, неутрална и зона на успеха. В деструктивната зона, с ниво на ангажираност под 38%, попадат компании със значителни затруднения при постигането на бизнес целите. На тях анализаторите препоръчват да преосмислят изцяло практиките при управление на хора, докато при тези в неутралната препоръките са за по-фина настройка на практиките при управлението на персонала.

Тези данни бяха изнесени пред представители на Американската търговска камара и Българската асоциация за управление на хора на бизнес-закуска по повод измерването на ангажираността на служителите в България. Aon Hewitt провежда проучването в страната ни за седма година и съпоставя данните с над 10 други европейски държави.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.