Три технологични инструмента, които да внедрите в бизнеса си през 2021 г.

Три технологични инструмента, които да внедрите в бизнеса си през 2021 г.

Ако вашият бизнес е успял да преодолее предизвикателствата от 2020 г. и имате сайт, който предлага добро изживяване на вашите клиенти, тогава трябва да внедрите три технологични инструмента, за да продължите да работите в средата на новото нормално.

Кои са те - ето препоръката на онлайн изданието entrepreneur.com.

ERP в облака

Въпреки че икономическата реактивация започва, ежедневният бизнес остава същият: фиксирани разходи, фактуриране, вземания и задължения, плащания на заплати, материални запаси и т.н. И преди пандемията управлението на бизнеса беше сложно, а сега е още по-сложно, тъй като трябва да се възползваме максимално от всички ресурси.

Добрата новина е, че днес съществуват системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP). Това е софтуер, който има способността да поема отговорността за различни вътрешни операции на една компания, от производството до дистрибуцията и жизненоважното правилно управление на запасите.

Може би си мислите, че този тип технология се използва само от големи компании, но не е така. ERP системата в облака е подходяща за всички видове компании, от мултинационални компании до малък и среден бизнес, тъй като има достъпни варианти.

Всяка компания, независимо от различните процеси в нейните рамки или сектора, към който принадлежи, може да възприеме този софтуер. Понастоящем има доставчици, които се специализират във внедряването на ERP в облака, предназначени да решат управленските и административните нужди на МСП.

CRM за изготвяне на ефективни стратегии за продажби

Средностатистически около 8 от всеки 10 нови компании не достигат третата си година от живота си, защото не познават основните правила за обслужване на клиенти. Поради тази причина CRM (Customer Relationship Manager) е един от ключовите инструменти, които всяка организация може да внедри, за да си помогне да управлява стратегиите си за продажби.

CRM е система, която съхранява данни за клиенти и потенциални клиенти с цел управление на информацията и осигуряване на подходящо наблюдение и обслужване. Този инструмент може да се използва както в голям, така и в малък бизнес. За малки и средни предприятия системата може да помогне за предвиждане на нуждите, увеличаване на продажбите и създаване на ефективни маркетингови кампании за привличане на повече клиенти.

По принцип функцията на CRM е да организира бази данни на клиентите, да анализира данните, така че всеки контакт да има добре дефиниран профил, да наблюдава поведението на покупките на всеки контакт и да оптимизира стратегиите за продажби.

С други думи, CRM е инструментът, който подобрява работата на екипа по продажбите.

Инструменти за управление на фактури

Много е важно да сте наясно как да попълвате и управлявате всички свои фактури, за да избегнете санкции. Сега е възможно да идентифицирате както за вас, така и за вашите клиенти какво се фактурира, начина, по който се извършва плащането, и сумите, очакващи плащане.

Предимството на изготвянето на електронни фактури е, че можете да имате контрол върху това, което купувате и продавате, както и по-добра визия за вашето счетоводство и посоката на вашите бизнес финанси.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.