Прогноза: Пазарът на ERP решения ще надвиши 117 млрд. долара до 2030 г.

Прогноза: Пазарът на ERP решения ще надвиши 117 млрд. долара до 2030 г.

Пазарът на ERP решения съществува от над 40 години. През тези 4 десетилетия пазарът се разрасна с нови доставчици на решения и навлезе в нови индустрии.

Според Allied Market Research през 2020 година пазарът е възлизал на 43,27 милиарда долара. От компанията прогнозират, че стойността му ще достигне 117,09 милиарда долара до 2030 г., съобщават от софтуерната компания SoftOne.

Каква е причината за това динамично развитие? Важен фактор за силния ръст на пазарният дял на ERP е свързан с инкорпорирането на настоящите пазарни тенденции в технологични решения. Независимо дали софтуерните инженери създават ERP от нулата, или просто актуализират съществуващи платформи, от съществено значение е да се предоставят на клиентите съвременни функционалности, от които се нуждаят, за да спечелят конкурентно предимство в бизнеса.

Потенциалът на облака

Все по-голям брой потребители и фирми преминават към облачни решения. Облачните ERP системи позволяват постоянен достъп в реално време, от всяко устройство и отвсякъде. Ако компанията ви има местни или международни клонове и често се налага да се пътува до тези места, те могат да се управляват чрез облачно ERP. Решенията позволяват и преглеждането на нужните данни в движение.

Важно е да изберете правилният партньор за вашия бизнес и затова е необходимо да се запознаете в детайли какви функционални възможности предлагат системите.

ИТ и телекомуникации

ИТ и телекомуникациите са сред основните индустрии на глобалния пазар на облачни ERP системи. Обемът данни, генерирани в телекомуникационната индустрия, е огромен и изисква висок клас решения и услуги за съхранение на данни. Жизненоважно за телекомуникационните и ИТ компаниите е да преоценят своите стратегии и да внедрят иновативни технологии, за да имат конкурентно предимство сред множеството организации, опериращи на този пазар.

Интернет на нещата (IoT)

Според Gartner 63% от предприятията очакват да възвърнат инвестициите си в IoT проекти в рамките на 3 години. Чрез интегриране на IoT данни в ERP системата си те могат да подобрят прозрачността и информацията в реално време, като по този начин намаляват дейностите, свързани с неавтоматизираното въвеждане на данни. Следователно, значително се улесняват както предвиждането и планирането, така и проследяването на изпълнението, с цел увеличаване на производителността.

Two-tier ERP

Обикновено Two-tier ERP архитектура се получава, когато компании се придобиват или сливат и се използват двете наследени ERP системи. При тази концепция обикновено се използват облачни решения, тъй като могат да обслужват всякакъв тип бизнес.

Headless ERP

Headless ERP е нова концепция, която накратко казано разделя front-end процесите (например продажби) от back-end процесите (движението на стоки). Това нововъведение предлага по-ефективен обмен на данни и намалява необходимостта от персонализиране на ERP системата. Headless ERP е все още новост в света на ERP, но вече отбелязва значително влияние при проектите.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.