Как да смекчим рисковете за киберсигурността, свързани с партньори и доставчици по веригата на доставки

Как да смекчим рисковете за киберсигурността, свързани с партньори и доставчици по веригата на доставки

С настъпването на дигиталната ера се наблюдава прогресивна ескалация на киберзаплахите, насочени към глобалната верига на доставки - мрежа, съставена от производители, доставчици, дистрибутори и търговци на дребно.

Една-единствена уязвимост в тази сложна мрежа може да осигури портал за проникване на противници и компрометиране на цялата верига на доставки, пише Entrepreneur.com.

От особено значение са партньорите и доставчиците, които често притежават привилегирован достъп до системи и данни. Този достъп, ако не е правилно защитен, може да послужи като стартова площадка за киберпрестъпниците.

Киберсигурността на веригата на доставки се отнася до гамата от стратегии, практики и технологии, използвани за защита на веригата на доставки от цифрови заплахи. Тъй като глобалната икономика става все по-преплетена и дигитализирана, значението на прилагането на стабилни мерки за киберсигурност във веригата на доставки никога не е било толкова критично.

Идентифициране на потенциални рискове за киберсигурността във веригата на доставки

Заплахите за киберсигурността по веригата на доставки са разнообразни и включват усъвършенствани постоянни заплахи (APT), рансъмуер, фишинг и разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS). Последствията от тези заплахи са широкообхватни - кражба на данни, прекъсване на бизнеса, увреждане на репутацията и значителни финансови загуби.

Пример за това е атаката на NotPetya, която доведе до широко разпространено прекъсване в множество индустрии. Загубите се оценяват на около 10 млрд. долара.

Детайлен анализ на рисковете, свързани с партньори и доставчици

Партньорите и доставчиците, поради техния привилегирован достъп до чувствителни данни и критични системи, могат по невнимание да станат канали за кибер заплахи. Рисковете могат да произтичат от различни фактори, като неадекватен контрол на сигурността, липса на обучение на служителите за киберсигурност, използване на наследени системи и липса на редовни корекции и актуализации.

Забележителен пример е прословутата атака срещу Target, при което киберпрестъпниците се възползваха от уязвимост в системата на доставчик на HVAC, за да получат неоторизиран достъп до мрежата на Target.

Оценка на партньорския риск

Сложният рисков пейзаж, свързан с партньори и доставчици, налага редовни оценки. Те включват задълбочено изследване на състоянието на сигурността на партньорите, измерване на надеждността на техните контроли за сигурност, спазването на съответните разпоредби за киберсигурност и способността им да реагират на инциденти.

Могат да се използват усъвършенствани инструменти и методологии за улесняване на тези оценки. Използването на стандартизирани въпросници или Vendor Security Alliance (VSA) предоставя структуриран начин за оценка на контролите за сигурност на партньорите. Одитите на място предлагат оценка от първа ръка на процесите на партньорите, а сертификатите на трети страни като ISO 27001 предоставят увереност относно ангажимента на партньорите към киберсигурността.

Потенциални сценарии за въздействие на кибератаки върху партньори и доставчици

Кибератака срещу доставчик или партньор може да има ефект на доминото. Помислете за сценарий, при който заплаха компрометира системата на доставчик, разпространявайки злонамерени актуализации на фърмуера на нищо неподозиращи клиенти. Без да знаят, клиентите инсталират тези компрометирани актуализации и заразяват системите си със зловреден софтуер, което води до широко разпространено прекъсване и кражба на данни.

При друг сценарий киберпрестъпник може да проникне в партньор с привилегии на високо ниво на достъп до вашите системи, което превръща вашата мрежа в лесна мишена за експлоатация.

Стратегии за смекчаване на киберсигурността за партньори и доставчици по веригата на доставки

Намаляването на рисковете за киберсигурността изисква стратегически, многослоен подход. От решаващо значение е да се включат съображения за киберсигурност още от процеса на избор на доставчици, като се избират партньори, които демонстрират стабилна позиция на сигурност и придържане към най-добрите практики за киберсигурност.

Договорните споразумения трябва ясно да посочват очакванията и изискванията за киберсигурност.

Непрекъснатият мониторинг и редовните одити на практиките за сигурност на партньорите и доставчиците са от първостепенно значение. Това помага да се гарантира, че стандартите за сигурност се поддържат последователно и че всички отклонения се откриват бързо и се адресират.

Освен това наличието на план за реагиране при инцидент (IR), описващ ролите, отговорностите и действията по време на кибератака, може да ускори възстановяването и да минимизира щетите.

Ролята на технологиите за осигуряване на веригата на доставки

Нововъзникващите технологии като изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) могат да бъдат инструмент за откриване и смекчаване на заплахи за киберсигурността. Тези технологии могат да пресяват огромни количества данни и да идентифицират модели и аномалии, които биха могли да означават пробив в сигурността.

Блокчейн технологията може допълнително да повиши сигурността на веригата на доставки чрез подобряване на прозрачността и проследимостта, което прави трудно за нападателите да манипулират системата.

Правни и регулаторни аспекти на киберсигурността на веригата на доставки

Придържането към законовите и регулаторни рамки, регулиращи киберсигурността във веригите за доставки, като Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR) или сертифицирането на модела за зрялост на киберсигурността (CMMC) на Министерството на отбраната на САЩ, е от решаващо значение. Неспазването може да доведе до значителни санкции и загуба на доверие.

Прилагане на съвместен подход към киберсигурността

Сигурността на веригата на доставки изисква култура на сътрудничество и ясна комуникация относно очакванията за киберсигурност. Култивирането на тази култура означава да гледаме на киберсигурността като на бизнес императив, който изисква ангажираност от всички нива в организацията. Инициативата за споделяне на информация за заплахите в сектора на отбранителната индустриална база (DIB) служи като отличен пример за успеха на подхода на сътрудничество.

Бъдещи тенденции в киберсигурността на веригата на доставки

С бързия напредък на технологиите пейзажът на киберсигурността също се развива. Очаква се развитието на тенденции като откриване на заплахи, управлявано от AI, възход на квантовите изчисления и т.н.

Бизнесът трябва да се стреми да бъде в крак с тези тенденции, като адаптира своите стратегии за киберсигурност. В един все по-взаимосвързан свят даването на приоритет на киберсигурността в стратегиите за управление на веригата на доставки не е опция, а бизнес императив.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.