AI няма да замени хората в маркетинга, а ще ги направи по-ценни

AI няма да замени хората в маркетинга, а ще ги направи по-ценни

Живеем в свят на непрекъснат поток от данни, които надхвърлят нашата ограничена човешка способност да разберем и да действаме въз основа на тази информация.

Търговците трябва да наблюдават взаимодействията на клиентите с марките в десетки платформи, устройства и медийни формати, както и да проследяват количествено измерими показатели, като например колко пъти е споделена публикация, както и качествени показатели, като настроенията на клиентите при споделяне на публикации, пише Forbes.

Важно е да се разбере как един клиент взаимодейства с бранда и как този клиент взаимодейства с други марки - особено конкурентни, и клиенти. Сега, със засилването на икономическия натиск, е по-наложително от всякога да се вземат навременни решения за оптимизиране представянето на бранда и постигането на бизнес резултатите.

Сега има толкова много данни от тези взаимодействия, че търговците не знаят какво да правят с тях. Това е точно типът предизвикателство, което изкуственият интелект е създаден да преодолее.

Интелигентните алгоритми стават по-интелигентни, колкото повече данни приемат, което увеличава стойността, която предоставят на потребителите чрез "дестилиране" на данни в сложни прозрения.

AI отключва нов маркетингов потенциал

Много търговци остават предпазливи - ако не и направо уплашени, от интегрирането на машинния интелект в техните работни процеси. Техните притеснения са същите като на работниците от индустриите, където автоматизацията е във възход: какво ще стане, ако изкуственият интелект ми вземе работата?

Тези страхове са естествени, но не са по-основателни. Вместо да замени хората, въвеждането на машинното производство отключи пълния потенциал на работниците и позволи на всеки фабричен служител да произведе същото количество стоки, което би отнело десетки или стотици хора, ако производството се осъществява без машинна помощ.

В същото време автоматизацията понижава цените и повишава качеството, което позволява подобряване на качеството на живот на средния потребител.

Вече можем да видим подобно динамично разгръщане от въвеждането на AI в маркетинга. Случаите на използване на AI в маркетинга са невероятно разнообразни и съобразени с нуждите на дадена марка.

Има добре познати приложения, като програмно закупуване на реклами, и нови и все по-сложни практики, като анализ на настроенията и генериране на съдържание. Тъй като маркетинговите бюджети са изправени пред непрекъснати съкращения, технология като AI може да помогне на търговците да извлекат повече от всяка инвестиция.

AI е сътрудник, а не заместител

Независимо от конкретната реализация, AI последователно осигурява стойност за маркетинговите екипи в няколко ключови посоки. Изкуственият интелект може да автоматизира повтарящи се и досадни задачи и да анализира големи количества разнородни данни, за да даде цялостна картина на марката в околната ѝ среда.

AI може също така да даде възможност за персонализирани маркетингови усилия в реално време в мащаб и да използва предсказуем анализ, за да създаде приложими препоръки за бъдещи кампании.

Тези приложения на изкуствения интелект имат важно значение както за търговците, така и за публиката. За търговците AI нови и креативни начини за ангажиране с клиенти, като същевременно ускорява способността да се адаптират към бързите промени в дигиталната култура.

За потребителите тези управлявани от AI маркетингови техники водят до по-уместни и персонализирани взаимодействия с брандовете в мащаб, който никога не би могъл да бъде постигнат дори от най-добрия легион специалисти по брандинг и маркетинг.

AI трайно трансформира дигиталния маркетинг, като намали риска от човешка грешка и рационализира дори най-сложните маркетингови кампании. Интегрирането на базиран на изкуствен интелект софтуер, като например предсказуем анализ, в маркетинговата стратегия е залог за запазване на конкурентоспособността.

За реално свързване с клиентите обаче е необходима човешката гледна точка, особено по отношение на емоционални и релационни елементи като разказване на истории, състрадание и съпричастност. Следователно реализирането на най-пълния потенциал на партньорствата човек-машина изисква голямо внимание както към автоматизирането на процесите, така и към развитието на човешкия потенциал.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.