Какво означава Covid-19 за хранителния бранш и как подтиква сектора към дигитализация?

Какво означава Covid-19 за хранителния бранш и как подтиква сектора към дигитализация?

Автор: Forscope

ПР публикация

Кратко проучване относно дигитализацията по време на коронавируса

По-бързо и сигурно през кризата: добавената стойност на дигитализацията

Пандемията от коронавирус оказва силно влияние върху дигитализацията в хранително-вкусовия бранш и бранша за напитките. В нашето актуално проучване за дигитализацията това например може да се види по променените приоритети на хранително-вкусовите предприятия.

Виртуално сътрудничество, приспособяване и гъвкавост на процеси, бързо и прецизно планиране и намаляване на разходите - това са най-важните изисквания към дигиталните инфраструктури на фирмите. Тук коронавирусът действа като катализатор за дигитализирането.

Дигиталните шампиони се справят добре с пандемията

Фирмите с интегрирани ИТ и ERP системи имат също така и по време на кризата добри позиции.

И тук много хранително-вкусови предприятия вече са на правилния път. Вече 51% от анкетираните в сферите на производството и управлението, в областта на финансовото отчитане и анализи дори 53% залагат на интегрирани решения. Въпреки това, едва всяка двадесета фирма използва интелигентни системи.

Дигитализираните вериги на доставки се доказаха във времето

Повечето фирми гледат положително на следващите три до пет години, макар и много вериги на доставки да са застрашени от несигурност в планирането и забавяния в доставките. Хранително-вкусови предприятия, които през изминалите години са инвестирали в интеграция и дигитализация на техните процеси на добавена стойност, днес могат по-добре да сътрудничат с партньорите си.

Повсеместната дигитализация става все по-важна

За да стане възможна бързата адаптация към поведението на потребителите, следващата важна стъпка е интеграцията на пазарни данни. Уеб магазините стават все по-важни, за да могат да обслужат тенденцията Директно към Потребителя, която от една страна обещава по-големи маржове, а от друга страна ще може по-добре да задоволи индивидуалните желания на потребителите. Въпреки това 31% от запитаните изхождат от това, че търговията на дребно с хранителни продукти ще бъде големият победител през следващите 20 години - през 2018 г. само 23% смятаха този сценарий за вероятен.

Добре подготвени за едно неспокойно десетилетие

Дигитализацията на хранително-вкусовите предприятия преминава в следваща фаза, понеже промененото поведение на потребителя, новите регулаторни изисквания, а също и ускорената дигитализация в търговията са основни движещи сили. От друга страна става все по-ясно, че актуалната криза би могла да е предвестник на едно неспокойно десетилетие. И тук дигитализацията може да даде своя значим принос чрез по-добри данни, ефективни процеси и способност за по-бързо реагиране.

Дигитализацията преминава в следваща фаза

Междувременно интегрираните стандартни решения се наложиха в повечето хранително-вкусови предприятия. Това означава, че бизнес процесите и данните ще могат да бъдат интегрирани преди всичко в производството и финансите. Явно е, че сега и другите фирмени области биват свързвани без прекъсвания, преди повсеместно автоматизирани или "интелигентни" решения да могат да бъдат използвани ефективно.

Само 20 до 30 процента изостават и работят още без помощта на ИТ или без собствено софтуерно решение.

Дигитализацията променя бранша - новото е станало нормално.

И каква е всъщност новата нормалност? В хранително-вкусовия бранш учудващо нормално. Дигитализацията е важна за мениджърите и води до промени. Според мениджърите са нужни краткосрочни адаптации поради пандемията. Но постепенната дигитална трансформация изглежда по-скоро да е станала нормална, т.е. по-скоро business as usual. И най-важното - мениджърите очакват положението им допълнително да се подобри през следващите години.

Забележителни също така са бъдещите перспективи на запитаните мениджъри.

Както още през 2018 г., ние проверихме вероятността за четири сценария. Ако през 2018 г. мнозинството от производителите на хранителни стоки са били считани за бъдещи победители на дигитализацията в бранша, днес това е преди всичко търговията.

Как ще изглежда хранително-вкусовата промишленост след 20 години?

Търговията продължава да разширява своята пазарна сила

Не на последно място чрез опита с корона-кризата търговията се превърна в големия победител на дигитализацията, като пазаруване на място или онлайн се допълват взаимно. И търговията примамва потребителите в магазина с индивидуализирани продукти. Цената продължава да бъде най-важният критерий за пазаруване.

Моделът Директно към Потребителя се превръща в Game Changer

Чрез дигиталната трансформация производителите и потребителите се приближават много повече един към друг, при което коронапандемията действа като силен двигател. Междувременно директните поръчки при производителя са се превърнали в стандарт. Свързаното в мрежа производство създаде технологичната база за възможността на производителите да произвеждат все по-индивидуални хранителни продукти на допустими цени.

Хранително-вкусовият отрасъл ще се промени съвсем малко

Чрез коронавируса дигитализацията и Индустрия 4.0 за бързо получиха попътен вятър, но имаха краткотраен ефект върху хранително-вкусовия бранш. Бизнесът временно се промени обусловено от пандемията, имаше само няколко подобрения на ефективността и оптимизацията в производството и веригата за предлагане на хранителни стоки. Пазарът обаче не се промени значително нито чрез дигитализацията, нито чрез Ковид-19.

Платформите причиняват големи сътресения в бранша

Коронавирусът имаше още ефекти върху растежа в платформената икономика и по този начин много се промениха пазарните структури в хранително-вкусовия бранш. Наред с големите играчи като Amazon, Delivery Hero и Alibaba се наложиха и няколко платформи, специфични за хранителни продукти.

Други проучвания относно дигитализацията на хранително-вкусовия отрасъл можете да разгледате на www.csb.com

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.