ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: "Кръгова икономика и устойчиво развитие - хора, материали и бизнес модели" - 09.11.2023

ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: "Кръгова икономика и устойчиво развитие - хора, материали и бизнес модели" - 09.11.2023

Програма:

11.00 - 12.15

Тематична диксусия: Депозитната система

Гост панелисти:

Задължената индустрия - Жана Величкова АПБНБ

Пилотен проект на Кауфланд /покана/

Бутилки за многократна употреба - Ивана Радомирова СПБ

Пластик пакт България - Яна Иванова, СХНБ

Модератор: покана към Стефан Стефанов, Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация /БОРА/

ПАНЕЛ 3. Хранителни отпадъци и биоотпадъци (от бита и бизнеса)

12.15 - 13.00

Изискавания на правната рамка за хранителните и биоотпадъците за бизнеса - Алекасандър Иванов, началник отдел Битови, биоразградими и строителни отпадъци, МОСВ и зам. кмет ресор Екология, Столична общинаХранителни банки (локални), даряване на храни, индустриална преработка и намаляване на количествата за депониране - Цанка Миланова, изп.дир.Българска хранителна банка

Модератор: Яна Иванова, СХНБ

13.00 - 13.45 Лек обяд и възможности за networking

ПАНЕЛ 4. Устойчиви бизнеси - добри практики в прехода

13.45 - 14.30

Тематична панелна дискусия: устойчиви продукти

Гост панелисти: Ивайло Георгиев, Head of Sustainability and Public Affairs, Аурубис и представител на Солвей Соди, покана към Севдалин Спасов, Мания

Модератор: доц. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление", Стопански факултет

ПАНЕЛ 5. Зелено финансиране, иновации и зелени обществени поръчки

14.30 - 15.15

Тематична диксусия: "Зелени обществени поръчки - постигане на устойчиво и екологосъобразно производство и потребление, и повишаване на ресурсната ефективност на икономиката"

Гост панелисти:

"Фонд на фондовете: възможности за финансиране 2021-2027- характеристики на ФИ "Кръгова икономика"

Агенция за обществени поръчки - ЗОП и прилагане на зелени поръчки при процедури при национални обекти МРРБ, МОСВ

Модератор: Мария Минчева, зам. председател БСК

15.15 - 15.30

Въпроси към лекторите и закриване на конференцията

*при непредвидени обстоятелства организаторите си запазват правото да променят програмата на форум "Кръгова икономика и устойчиво развитие - хора, материали и бизнес модели"

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.