Данък „Уикенд“13.01.2017 г.

Данък „Уикенд“13.01.2017 г.

ПРОГРАМА

08:45 - 09:00

Регистрация

09:00 - 10:15

ДИСКУСИЯ

Данък уикенд - ДДС и корпоративно облагане на личната употреби на фирмени активи. Уроци от практиката

Лектор: Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно осигурителна методология", НАП

Гледната точка на бизнеса: Обобщение на получените предварителни становища от анкетата на БСК Лектор: Станислав Попдончев, финансов директор на БСК

10:15 - 10:30

Кафе-пауза

10:30 - 12:00

ДИСКУСИЯ (продължение)

Изисквания на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. Модели на облагане в ЕС. Практика на СЕС

Лектори:

Милен Райков, Съдружник "Данъци" в EY България, Македония, Албания и Косово

Антон Цонев, Мениджър "Данъци" в EY България

12:00 - 13:00

Коктейл

13:15 - 14:45

ПРАКТИКУМ - част 1

Промени в ЗДДС през 2017 г.: Как да се подготвим?

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

Акценти:

· Данък Уикенд - какви са вариантите (непризнаване на данъчен кредит, признаване на пропорционален данъчен кредит, безвъзмездна доставка, приравнена на възмездна и пр.), предимства и недостатъци.

· Особености при леките автомобили. Разходи за покупка, лизинг, гориво, паркинг и т.н.

· Особености при придобиване на недвижими имоти със смесена употреба и нови моменти.

· Изисквания към документиране на сделките (пътни листа, заповед, определяща реда за ползване на актива и пр.)

КАЗУСИ

14:45 - 16:15

ПРАКТИКУМ - част 2

Промени в ЗКПО през 2017 г.: Как да се подготвим?

Лектор: Димитър Войнов, данъчен експерт

Акценти:

· Данък Натура - данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи

· Предимства и недостатъци на различните варианти.

КАЗУСИ

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.