Пет начина, по които изкуственият интелект подкрепя имейл маркетинга

Пет начина, по които изкуственият интелект подкрепя имейл маркетинга

Изкуственият интелект (AI) е технологията, която предизвиква революция във всички сектори от икономиката. Маркетингът е един от първите сектори, които се възползват от AI заради аналитичните възможности на технологията и способността ѝ да подобрява ефективността с идеи, анализи по зададени параметри и изпълнение на рутинни задачи.

Имейл маркетингът не е изключение - сегментът прилага и тества различни приложения на изкуствения интелект. Най-често използваните, според Emarketer, са:

За персонализиране на съдържанието

Когато се използва разумно, генеративният изкуствен интелект може да поддържа хиперперсонализиране. Чрез създаване на имейл съдържание със специфични думи, фрази и езици, съобразени с индивидуалните аудитории, технологията може да доведе до значително увеличение на приходите и честотата на кликване (CTR).

За подобряване на темите

Генеративният изкуствен интелект може да помогне за увеличаване на процента на отворени имейли с генерирани от AI творчески редове за теми. Според HubSpot написаните с изкуствен интелект теми на имейли повишават честотата на отваряне с 10%, което, от своя страна, повишава CTR и ангажираността с дадена марка.

За оптимизиране на времето за изпращане

AI може автоматично да оптимизира графика на изпращане на имейли въз основа на исторически данни. Това може също така да увеличи честотата на отваряне и ангажираността, като увеличи максимално въздействието на всяка имейл кампания.

За сегментиране на аудитории

С поетапното отпадане на бисквитките на трети страни AI може да бъде особено полезен за анализиране на големи обеми данни от първи страни по-ефективно от традиционните методи. Това може да даде възможност за прецизно насочване въз основа на конкретни данни за клиенти в рамките на сегментирани списъци.

За анализ на поведението на клиенти

AI може да се използва за прогностичен анализ за по-добро предвиждане на нуждите и предпочитанията на клиентите. Това може да доведе до по-подходящо съдържание в имейлите, което повишава процентите на реализация.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.